serbian english       

SA REGIONALNOM PRIVREDNOM KOMOROM KRAGUJEVAC BUDITE NA SAJMU


Sajmovi, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu, idealna su mesta za predstavljanje kako objedinjene ponude regiona, tako i pojedinačnih preduzeća a sve to, radi trenutnog pozicioniranja i usmeravanja daljeg pravca razvoja. Osnovno usmerenje Centra za marketing, Regionalne privredne komore Kragujevac je permanentno promovisanje sveukupnih privrednih potencijala Šumadije i Pomoravlja.

Obzirom da ste, nadamo se, upoznati barem i delimično sa našim aktivnostima (posredovanje i pomoć u pojedinačnim komunikacijama sa sajmovima, organizovanje grupnih nastupa, kataloško - informativno predstavljanje, medijsko praćenje nastupa...) ili ste već sarađivali sa nama, nastojaćemo da se ta tradicija nastavi i da naš program i plan rada, bude u što tesnijoj vezi sa Vašim marketinškim planovima.

U okviru promotivnih aktivnosti koje obavlja, Komora organizuje i posete specijalizovanim i opštim sajamskim izložbama u svetu. Ovim posetama želimo da pod povoljnim uslovima, omogućimo privrednicima sticanje novih saznanja o dostignućima iz oblsti za koje su zainteresovani.

Odabir sajamskih izložbi zavisi od iskazanog interesa za posetu određenoj sajamskoj manifestaciji.

Ako je Vaša firma zainteresovana za nastup ili posetu određenom sajmu, molimo da nam dostavite popunjene UPITNIKE na jedan od sledećih načina:
-Faks: ;
-E - mail:
-Adresa: Regionalna privredna komora Kragujevac, , sa naznakom - za marketing.


KALENDARI SAJMOVA U 2014. GODINI


KALENDAR ŠUMADIJA SAJMA
 

KALENDAR BEOGRADSKOG SAJMA
 

KALENDAR NOVOSADSKOG SAJMA
 

KALENDAR JADRANSKOG SAJMA
 

KALENDAR BANJALUČKOG VELESAJMA
 

KALENDAR SARAJEVSKOG SAJMA
 

KALENDAR SAJMOVA U ZENICI
 

KALENDAR SAJMOVA U MOSTARU
 

KALENDAR SKOPSKOG SAJMA
 

KALENDAR ZAGREBAČKOG VELESAJMA
 

KALENDAR CELJSKOG SAJMA
 

KALENDAR SAJMOVA U ATINI
 

KALENDAR SAJMOVA U PLOVDIVU
 

KALENDAR SAJMOVA U BERLINU
 

KALENDAR SAJMOVA U FRANKFURTU
 

KALENDAR SAJMOVA U MINHENU
 

KALENDAR SAJMOVA U KELNU
 

KALENDAR SAJMOVA U BUDIMPEŠTI
 

KALENDAR SAJMOVA U MOSKVI
 

KALENDAR SAJMOVA U ŽENEVI
 
 

agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit