serbian english        

REGISTRACIJA OSNIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Pravni osnov

 1. Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/04 i 36/11)
 2. Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 99/11)
 3. Zakon o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS" br. 55/04, 61/05, 111/09)
 4. Zakon o Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS" br. 55/04, 111/09 i 99/11)
 5. Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne subjekte ("Službeni glasnik RS" br. 99/11)
 6. Uredba o visini naknade za registraciju podataka u registru privrednih subjekata i za druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS" br. 109/05)
 7. Zakon o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS" br. 36/11)
 8. Uredba o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 54/10)
 9. Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni list SRJ" br. 3/02 i 5/03)
 10. Uredba o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS" br. 114/05)
 11. Zakon o zadrugama ("Službeni list SRJ" br. 41/96 i 12/98 i "Službeni glasnik RS" br. 101/05)
 12. Zakon o udruženjima ("Službeni glasnik RS" br. 51/09)
Kontakt osoba za usluge registracije privrednih subjekata:

Dragan Novaković,

Tel/fax
E-mail:

ORTAČKO DRUŠTVO
 
KOMANDITNO DRUŠTVO
 
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 
AKCIONARSKO DRUŠTVO
 
PREDUZETNIK
 
PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 
OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA
 
OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
 
ZADRUGA
 
ZADRUŽNI SAVEZ
 
UDRUŽENjE
 
 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit