serbian english        

KREDITNA PONUDA POSLOVNIH BANAKA


FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE


PREZENTACIJA PROGRAMA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU

fond

DRUGA KREDITNA LINIJA IZ ITALIJE


Druga kreditna linija Italije od 30 miliona evra nastala je po osnovu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Italije o kreditu za realizaciju Programa „Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća“. Namenjena je za finansiranje investicionih projekata MSP sektora i javnih komunalnih preduzeća za kupovinu opreme italijanskog porekla. Razlika u odnosu na prvu kreditnu liniju je da oprema, koja se nabavlja u Italiji, ne može biti polovna, već samo nova oprema. Pored opreme, sredstva se mogu koristiti za nabavku tehnologije, odgovarajuće tehničke pomoći i usluga, rezervnih delova i industrijskih licenci.

agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit