serbian english       
POLjOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

UZGOJ ŽIVOTINJA
 
GAJENJE ŠUMA I OSTALE ŠUMARSKE DELATNOSTI
RUDARSTVO

OSTALO RUDARSTVO
INDUSTRIJA

PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA
 
PROIZVODNJA PIĆA
 
PROIZVODNJA KOŽE I PREDMETA OD KOŽE
 
PRERADA DRVETA I PROIZVODI OD DRVETA, PLUTE, SLAME I PRUĆA, OSIM NAMEŠTAJA
 
PROIZVODNJA PAPIRA I PROIZVODA OD PAPIRA
 
ŠTAMPANJE I UMNOŽAVANJE AUDIO I VIDEO ZAPISA
 
PROIZVODNJA HEMIKALIJA I HEMIJSKIH PROIZVODA
 
PROIZVODNJA PROIZVODA OD GUME I PLASTIKE
 
PROIZVODNJA PROIZVODA OD OSTALIH NEMETALNIH MINERALA
 
PROIZVODNJA OSNOVNIH METALA
 
PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA, OSIM MAŠINA I UREĐAJA
 
PROIZVODNJA RAČUNARA, ELEKTRONSKIH I OPTIČKIH PROIZVODA
 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE OPREME
 
PROIZVODNJA NEPOMENUTIH MAŠINA I NEPOMENUTE OPREME
 
PROIZVODNJA MOTORNIH VOZILA, PRIKOLICA I POLUPRIKOLICA
 
PROIZVODNJA NAMEŠTAJA
 
OSTALE PRERAĐIVAČKE DELATNOSTI
 
POPRAVKA I MONTAŽA MAŠINA I OPREME
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA

SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA

SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE
 
SAKUPLJANJE, TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA; PONOVNO ISKORIŠĆAVANJE OTPADNIH MATERIJA
GRAĐEVINARSTVO

IZGRADNJA ZGRADA
 
IZGRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA
 
SPECIJALIZOVANI GRAĐEVINSKI RADOVI
TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
 
TRGOVINA NA VELIKO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
 
TRGOVINA NA MALO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA
SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENjE

KOPNENI SAOBRAĆAJ I CEVOVODNI TRANSPORT
 
SKLADIŠTENJE I PRATEĆE AKTIVNOSTI U SAOBRAĆAJU
USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

SMEŠTAJ
 
DELATNOST PRIPREMANJA I POSLUŽIVANJA HRANE I PIĆA
INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I EMITOVANJE
 
RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE, KONSULTANTSKE I S TIM POVEZANE DELATNOSTI
FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANjA

FINANSIJSKE USLUGE, OSIM OSIGURANJA I PENZIJSKIH FONDOVA
 
OSIGURANJE, REOSIGURANJE I PENZIJSKI FONDOVI, OSIM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
 
POMOĆNE DELATNOSTI U PRUŽANJU FINANSIJSKIH USLUGA I OSIGURANJU
POSLOVANjE NEKRETNINAMA

POSLOVANjE NEKRETNINAMA
STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

UPRAVLJAČKE DELATNOSTI; SAVETOVANJE U VEZI SA UPRAVLJANJEM
 
ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE DELATNOSTI; INŽENJERSKO ISPITIVANJE I ANALIZE
 
VETERINARSKE DELATNOSTI
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

DELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA, TUR-OPERATORA, USLUGE REZERVACIJE I PRATEĆE AKTIVNOSTI
 
USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA I OKOLINE
KANCELARIJSKO-ADMINISTRATIVNE I DRUGE POMOĆNE POSLOVNE DELATNOSTI
OBRAZOVANjE

OBRAZOVANjE
OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

POPRAVKA RAČUNARA I PREDMETA ZA LIČNU UPOTREBU I UPOTREBU U DOMAĆINSTVU
OSTALE LIČNE USLUŽNE DELATNOSTI
 
agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit