serbian english       

IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA

Privredna komora Srbije je osnovala Sertifikaciono telo (PKS CA), akreditovano od strane Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička lica i ovlašćena fizička lica. Elektronski sertifikati se mogu koristiti za većinu transakcija u elektronskom poslovanju i elektronskoj trgovini koje se baziraju na upotrebi kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Takve transakcije između ostalog obuhvataju:

–   E - porezi (korišćenje elektronskih servisa za poreske obveznike)
–   1.01.2014 - elektronsko podnošenje prijava za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa
–   elektronsko podnošenje prijava/odjava radnika za obavezno socijalno osiguranje
–   elektronsko podnošenje carinskih deklaracija
–   elektronsko podnošenje ponuda u postupku javnih nabavki
–   elektronsko podnošenje izveštaja za potrebe NBS
–   elektronsko potpisivanje dokumenata (ugovori, formulari i sl.)
–   šifrovanje i dešifrovanje elektronskih dokumenata

kao i mnoge druge servise koji će biti razvijani u narednom periodu.

Osnovne prednosti koje dobijate poslovanjem pomoću PKS CA kvalifikovanih elektronskih sertifikata su smanjenje troškova i pojednostavljenje poslovanja, smanjenje korupcije, povećanje efikasnosti u radu i konkurentnosti, povećanje transparentnosti, stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, povećanje efikasnosti plaćanja poreza i doprinosa, prijava i odjava radnika na zdravstveno osigranje, olakšano podnošenje zahteva za kredite i sl.

Detaljnije informacije možete dobiti telefonom na broj , putem elektronske pošte

U cilju unapređenja i efikasnije realizacije Vaših zahteva, omogućili smo Vam

PROCEDURA IZDAVANJA SERTIFIKATA NA KORPORATIVNOJ KARTICI PKS

ONLINE PRIJAVA ZA KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT.

agencija
sajam
ponuda traznja
wbasi
biztv
biztv
specit