serbian english      facebook LinkedIn
 

SA REGIONALNOM PRIVREDNOM KOMOROM KRAGUJEVAC BUDITE NA SAJMU


Sajmovi, bilo da su u zemlji ili u inostranstvu, idealna su mesta za predstavljanje kako objedinjene ponude regiona, tako i pojedinačnih preduzeća a sve to, radi trenutnog pozicioniranja i usmeravanja daljeg pravca razvoja. Osnovno usmerenje Centra za marketing, Regionalne privredne komore Kragujevac je permanentno promovisanje sveukupnih privrednih potencijala Šumadije i Pomoravlja.

Obzirom da ste, nadamo se, upoznati barem i delimično sa našim aktivnostima (posredovanje i pomoć u pojedinačnim komunikacijama sa sajmovima, organizovanje grupnih nastupa, kataloško - informativno predstavljanje, medijsko praćenje nastupa...) ili ste već sarađivali sa nama, nastojaćemo da se ta tradicija nastavi i da naš program i plan rada, bude u što tesnijoj vezi sa Vašim marketinškim planovima.

U okviru promotivnih aktivnosti koje obavlja, Komora organizuje i posete specijalizovanim i opštim sajamskim izložbama u svetu. Ovim posetama želimo da pod povoljnim uslovima, omogućimo privrednicima sticanje novih saznanja o dostignućima iz oblsti za koje su zainteresovani.

Odabir sajamskih izložbi zavisi od iskazanog interesa za posetu određenoj sajamskoj manifestaciji.