serbian english      facebook LinkedIn
Pregrag Lučić direktor tel: 034/335-805,
faks: 034/335-010
predrag.lucic@pks.rs
Saša Ćurčić Koordinator industrije tel: 034/334-432 sasa.curcic@pks.rs
Milorad Novaković Koordinator usluga tel: 034/334-600 milorad.novakovic@pks.rs
Dušan Petković Koordinator poljoprivrede tel: 034/333-482, dusan.petkovic@pks.rs
Ružica Stančić Samostalni stručni saradnik tel: 034/334-433 ruzica.stancic@pks.rs
Vesna Popović Đurica Samostalni stručni saradnik tel: 034/335-049 vesna.popovic.djurica@pks.rs
Ivan Vićovac Samostalni stručni saradnik tel: 034/334-077 ivan.vicovac@pks.rs
Marija Stojanović Stručni saradnik za edukaciju tel:034/338-077 marija.stojanovic@pks.rs
Dubravka Marković Stručni saradnik za projekte tel: 034/335-351 dubravka.markovic@pks.rs
Jasmina Radosavljević Tehnički saradnik tel: 034/335-805 jasmina.radosavljevic@pks.rs
Dragan Novaković Tehnički saradnik tel: 034/338-076 dragan.novakovic@pks.rs