serbian english      facebook LinkedIn

Komora je neprofitna organizacija svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije sa osnovnim ciljem usklađivanja i zastupanje interesa njenih članova i podsticanja privredne aktivnosti.
U cilju unapređenja i zaštite interesa privrede, usaglašava, formuliše, zastupa i štiti interes svojih članova pred nadležnim državnim organima i institucijama u unapređenju privrednog sistema i definisanju mera ekonomske politike.
U skladu sa svojom osnovnom ulogom, povećanja efikasnosti i unapređenja poslovanja, inicira nove programe i projekte, podstiče na razvoj privredne subjekte, kako na regionalnom tako i na nacionalnom nivou.
Pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i mera ekonomske politike. Učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa od značaja za privredu. Vrši analizu primene pojedinačnih propisa od značaja za privredu, sa predlozima za poboljšanje istih. Dostavlja Vladi Republike Srbije posebnu analizu primene propisa od značaja za privredu sa predlozima za poboljšanje kvaliteta primene tih propisa.
Privrednici deluju putem sektorskih grupacija koje su u sastavu udruženja, kojih u Privrednoj komori Srbije ima 19. Zadatak organizovanja privrednika je da zastupaju usaglašen interes cele privrede, svih industrija, kompanija i preduzetnika.
U sastavu Privredne komore Srbije, od 01.01.2017. godine posluju i regionalne privredne komore kao njeni organizacioni delovi na područjima upravnih okruga čime je stvorena jedinstvena mreža za pružanje usluga i zaštitu interesa privrede u celoj zemlji.