serbian english      facebook LinkedIn

NAJAVA SEMINARA „VEŠTINE VRHUNSKIH PRODAVACA“

Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac, u saradnji sa „Balance Consulting“ i predavačem, Marijom Švigir, organizuje seminar koji je namenjen svima koji žele da unaprede veštine prodaje, menadžerima prodaje i prodavcima u maloprodajnim i veleprodajnim objektima. Naučite kako da prepoznate tipove kupaca, da prezentujete svoj proizvod na ubedljiv način i kako da, pomoću moćnih tehnika, zaključite prodaju. Cena seminara je 7000 dinara (plus PDV).
Seminar će se održati u utorak, 16. aprila 2019. godine, u trajanju od 9 do 17 sati, u sali na 5. spratu, ulica Dr Zorana Đinđića 10, Kragujevac.
Prijavite se putem linka http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija
Kontak osoba: Marija Stojanović, T: 034 /33 80 77, E: marija.stojanovic@pks.rs

DETALJNIJE

PREDSTAVLJENI PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

U ponedeljak, 18. marta 2019. godine u Skupštinskoj sali zgrade Uprave Grada Kragujevca, održana je prezentacija javnih poziva, koje je Nacionalna služba zapošljavanja raspisala 22. februara 2019. godine, u cilju rešavanja problema nezaposlenosti. Prisutni predstavnici privrednih društava i institucija, mogli su da se upoznaju sa svim merama i programima koje sprovodi Nacionalna služba zapošljavanja, kao i aktivnostima, koje se sa pomenutim ciljem sprovode. Skupu se, pored Gradonačelnika Grada Kragujevca, Radomira Nikolića, obratio i direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predrag Lučić.

VEČE ČUDESNIH UKUSA ŠUMADIJE – JEDINSTVEN GASTRONOMSKI DOGAĐAJ


Destilerija „Zavet“ i Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac su 15.03.2019. organizovali neobičan i po svemu jedinstven događaj na našim prostorima - VEČE ČUDESNIH UKUSA ŠUMADIJE. Po prvi put u Srbiji stručno je objašnjen spoj brižljivo izabrane hrane kao prilog različitim voćnim rakijama.
Organizatori ovog, zaista specifičnog događaja, želeli su da daju potpuno drugu dimenziju načinu konzumiranja rakije, kao srpskog tradicionalnog pića kroz spoj određene vrste hrane i njenih ukusa sa svakom od sedam plemenitih i različitih voćnih rakija „Zavet“.
VEČE ČUDESNIH UKUSA ŠUMADIJE otvorio je Predrag Lučić, direktor Privredne komore Srbije – RPK Kragujevac, a o Destileriji „Zavet“, proizvodnji vrhunskih voćnih rakija i tradiciji dugoj 188 godina, govorio je vlasnik i direktor destilerije Goran Mijailović. Specijalan gost večeri bio je međunarodni enološki sudija Nikola Biorčević. Uz sve to, bilo je korisnih saveta o načinu konzumiranja rakije, prepoznavanju pravih voćnih destilata, nepoželjnoj upotrebi aroma...
Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac će nastaviti sa podrškom destilerijama u cilju, povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti proizvoda, brendiranja teritorije i proširenja turističke ponude Šumadije.

NAJAVA OBUKA ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU

U skladu sa tačkom 16. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017), u kojoj se navodi da su ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju dužni da se profesionalno usavršavaju najmanje 15 časova u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju, Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac i ove godine organizuje seminare u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika.
Seminari će se održavati u terminu od 11 sati do 15.30 sati, u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, u ulici Dr Zorana Đinđića 10, u sali na 5. spratu. Kotizacija po seminaru iznosi 3700, 00 dinara (plus PDV).
Prijava za obuku se vrši putem linka http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija
Kontak osoba: Marija Stojanović, T: 034 /33 80 77, E: marija.stojanovic@pks.rs

05.04.2019. - BANKA KAO PRODAJNI PUT OSIGURAVAJUĆIH USLUGA

11.04.2019. - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE

OBUKA ZA NEZAPOSLENE ŽENE STAROSTI 45+

“Preduzetništvo kao način ekonomskog osnaživanja žena koje su ostale bez posla, starosti 45+”, tema je radionice koja je održana u prostorijama Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, u Kragujevcu, u četvrtak 7. marta sa ciljem pružanja informacija i veština potrebnih za prevazilaženje eventualnih poteškoća i pokretanje sopstvenog posla. Obuke su namenjene nezaposlenim ženama kojima je potrebna priprema za pronalaženje novog posla i/ili ženama koje planiraju da se bave sopstvenim poslom.
Radionica u Kragujevcu, uoči 8. marta, Dana žena, organizovana je od strane Udruženja „Žene na prekretnici“, uz podršku Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije i kragujevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Ideja organizatora bila je da se uoči 8.marta, Dana žena, koji simbolizuje poslovnu samostalnost i rodnu ravnopravnost, ženama pruže informacije koje su im najpotrebnije kako bi rešile egzistencijalne probleme i imale dostojanstven život.
Ovom prilikom je Predrag Lučić, direktor Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, informisao prisutne o nizu usluga koje pruža novoosnovani Preduzetnički hab PKS u Kragujevcu, dok je mr Slobodanka Džinović- Kojić, šef Kancelarije za preduzetništvo Privredne komore Srbije, posebno naglasila ključne aktivnosti Sektora za preduzentištvo PKS kojima se pruža podrška potencijalnim preduzetnicama.
Nezaposlene žene 45+ su posebno ranjiva grupa zato što većina ne ostvaruje pravo na penziju, nemaju veštine koje su u današnje vreme potrebne za traženje posla, nisu interesantne poslodavcima zbog svojih godina, iako porodice u velikoj meri zavise od njihovih primanja. Diskriminacija na osnovu starosne dobi postaje sve vidljivija i bez posla ostaje sve veći broj žena starosti od 50-60 godina.

ISPITNI ROK ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Ispitni rok XI/2019 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 3. aprila 2019. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita. Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 26. mart 2019. godine.
Kandidati podnose sledeća dokumenta:
    • fotokopiju očitane lične karte
    • dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
   • dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji. Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).
Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV)Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0&- tab - Profesionalni upravnik. Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu ćete biti obavešteni mejlom.
Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& - tab - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela.

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA SEKCIJE ZA TERMOTEHNIKU U RPK KRAGUJEVAC

U četvrtak 21.02.2019. godine u RPK Kragujevac, održana je Konstitutivna sednica Sekcije za termotehniku. Sekcija za termotehniku osnovana je na zahtev privrednih društva sa ciljem formulisanja zajedničkih stavova i interesa privrednih društava iz ove oblasti. Sastanku su prisustvovala kako privredna društva koja se bave proizvodnjom različitih termotehničkih proizvoda (kotlovi, izmenjivači toplote, grejna tela, rashladne komponente, instalacije....), tako i privredna društva koja se bave instaliranjem i održavanjem termotehničkih sistema i postrojenja (grejanje, klimatizacija, hladnjače, energane...). Na samoj sednici privredna društva su iznela osnovne pravce zajedničkog delovanja i organizovanja koji se ogledaju pre svega u zajedničkim nastupima na sajamskim manifestacijama u inostranstvu, kao i posetama specijalizovanim sajmovima, zatim organizacijama specijalizovanih edukacija, s obzirom na brzine razvoja tehnologija u ovoj oblasti. Poseban značaj u ovom vidu organizovanja privredna društva vide u delu aktivnijeg učešća u kreiranju i davanju predloga i sugestija prilikom donošenja zakonske regulative koja tretira ovu oblast, a posebno kada su u pitanju javne nabavke. Za predsednika sekcije izabran je Stevan Petković, vlasnik privrednog društva EURO HEAT doo iz Kragujevca, a za zamenika Mladen Miletić iz privrednog društva MIP Timo doo iz Ćuprije.

PRVA NAUČNA KONFERENCIJA NA TEMU „SAVREMENO ZADRUGARSTVO U SRBIJI“

Opština Knić je 23. februara 2019. godine bila domaćin i organizator Prve naučne konferencije na temu „Savremeno zadrugarstvo u Srbiji“.
Konferencija je pripremljena uz partnerstvo sa Pravnim, Ekonomskim i Agronomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, a podršku su dali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Zadružni savez Srbije, Šumadijski upravni okrug, lokalne organizacije i ustanove, privrednici opštine Knić.
Pre zvaničnog otvaranja poljoprivrednike, organizatore skupa i brojne goste pozdravio je Predrag Lučić, direktor Privredne komore Srbije – RPK Kragujevac. On je posebno naglasio značaj ovakvih naučnih konferencija u cilju inteziviranja saradnje akademske i poslovne zajednice, kao i izvanredne rezultate koje je ostvarila privreda opštine Knić u izvozu i ostvarenom spoljnotrgovinskom suficitu.
Očekivanja su da će ovakva okupljanja, u okviru naučnih konferencija u Kniću, prerasti u tradicionalna.

NAJAVA OBUKE ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU

U skladu sa tačkom 16. Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017), u kojoj se navodi da su ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju dužni da se profesionalno usavršavaju najmanje 15 časova u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju, Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac i ove godine organizuje seminare u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika.
Seminar će se održavati u terminu od 11 sati do 15.30 sati, u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, u ulici Dr Zorana Đinđića 10, u sali na 5. spratu. Kotizacija po seminaru iznosi 3700, 00 dinara (plus PDV).
Prijava za obuku se vrši putem linka http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija
Kontak osoba: Marija Stojanović, T: 034 /33 80 77, E: marija.stojanovic@pks.rs

21.03.2019. - NEMATERIJALNA ŠTETA, MEDICINSKI DEO, PUTNO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

INFO DAN O DUALNOM OBRAZOVANJU

U organizaciji Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac i Školske uprave Šumadijskog upravnog okruga, u sali Prve kragujevačke gimnazije, održan je Info dan o dualnom obrazovanju i o predlogu plana upisa u školsku 2019./2020. godinu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Privredne komore Srbije, Školske uprave, Nacionalne službe zapošljavanja, predstavnici Grada Kragujevca, firmi i direktori svih srednjih škola sa teritorije Šumadije.
Na sastanku je naglašen povećan broj profila po dualnom principu, sa 7 profila koji su upisani prošle školske godine na 11, za kojima je privreda iskazala interes. Kao naročito potrebni navedeni su bravari/ zavarivači i svi profili metalskog sektora, zatim pekari, mesari, kuvari i konobari.

BEZBEDNOST DEČJIH IGRALIŠTA

U Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, u organizaciji Ministarstva privrede – Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, održana je obuka „Primena pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta“ gde su predstavljene osnove koncepta novog pravnog okvira u oblasti dečjih igrališta na otvorenom, aktuelno stanje u ovoj oblasti, iskustva iz regiona i EU, kao i bitni zahtevi za postavljanje dečjih igrališta, bitni zahtevi za opremu i sl.
Obuci su prisustvovali predstavnici, školskih i predškolskih ustanova, nadležnih inspekcija, kao i kompanija koje nude uslugu projektovanja i izrade dečjih igrališta.

VELIKO INTERESOVANJE PRIVREDNIKA ZA SEMINAR POSVEĆEN NOVOM CARINSKOM ZAKONU

U Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, u organizaciji Uprave carina, održan je seminar namenjen najvećim uvoznicima, izvoznicima, prevoznicima i špediterima, koji u učestvuju u carinskom postupku. Seminar je bio posvećen novom Carinskom zakonu.
Pored direktora Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predraga Lučića, koji je otvorio skup, velikom broju prisutnih privrednika obratili su se i Veselin Milošević, v.d.pomoćnik direktora Uprave carina – koordinator, Smiljana Kovačević, v.d. pomoćnika direktora Sektora za carinske postupke, Milomir Jović, glavni analitičar u Sektoru za kontrolu primene carinskih propisa, Nataša Mirković, načelnik odeljenja za carinske procedure i Željko Đoković, samostalni savetnik odeljenja za carinske procedure.
Uvodničari su posebno naznačili I pojasnili segmente novog Carinskog zakona, koji su od značaja za racionalno i efikasno poslovanje privrednika, koji se bave uvozom, izvozom i špedicijom. Naglašeno je i da je Novim Carinskim zakonom dostignut je visok nivo usaglašenosti sa novim Carinskim zakonom EU.

ODRŽAN 11. NOVOGODIŠNJI KOKTEL ZA POLJOPRIVREDNIKE

U Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac održan je 11. Novogodišnji koktel za poljoprivrednike. Kao i svake godine bio je namenjen poljoprivredi i selu. Predsednik Opštine Knić, Miroslav Nikolić, predstavio je program Fonda za poljoprivredu za 2019. godinu, a Goran Mijailović, brend rakije „Zavet“, porodične kompanije „Agroprodukt export-import“ Kragujevac.
Prijatelji ovogodišnjeg koktela bili su Opština Knić i kompanija „Agroprodukt export-import“.

ODRŽAN PROŠIRENI SASTANAK ODBORA SEKTORA INDUSTRIJE, POLJOPRIVREDE I USLUGA

U utorak, 25. decembra 2018. godine, održan je prošireni sastanak Odbora sektora industrije, poljoprivrede i usluga Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac.
Na sastanku je direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predrag Lučić, predstavio rezultate spoljnotrgovinske razmene privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u periodu januar – oktobar 2018. godine, a predstavljene su i usluge koje Privredna komora Srbije pruža privrednim društvima.

ODRŽANI INICIJALNI SASTANCI ZA FORMIRANJE SEKCIJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE- RPK KRAGUJEVAC

Na inicijativu privrednika sa teritorije RPK Kragujevac održani su inicijalni sastanci za formiranje Sekcija pri Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac i to: 24.12.2018.- Sekcije primarne prerade drveta i 26.12.2018. Sekcije za računovodstvene poslove i Sekcije za termotehniku
Odličan odziv i prisustvo privrednih društava pokazatelj je potrebe formiranja sekcija i zastupanja zajedničkih interesa privrednih društava iz ovih oblasti.

ODRŽANA V SEDNICA PARLAMENTA PRIVREDNIKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE- REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

U četvrtak 6. decembra 2018. godine, održana je V sednica Parlamenta privrednika Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
Izveštaj o pokrenutim i realizovanim zakonodavnim inicijativama, pre svega o inicijativi za smanjenje poreskih zakona, zatim o inicijativi za smanjenje poreza na dobit, podnela je Kristina Đurić, rukovodilac Centra za pravne i ekonomske inicijative i politike Privredne komore Srbije, dok je direktor Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić, predstavio najznačajnije aktivnosti koje je PKS realizovala u ovoj godini, kao i plan rada za 2019. Na ovoj sednici je predstavljen i projekat „Smart Factory Hub“, u kojem je Privredna komora Srbije- Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga jedan od partnera.

DODELJENE NAGRADE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2018. GODINUNa svečanom skupu povodom 6. decembra, Dana Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, dodeljene su godišnje nagrade, pojedincima i društvima, za poseban doprinos razvoju privrede regiona.

Nagrade za regionalnog poslovnog lidera u 2018. godini dodeljene su Miroljubu Radovanoviću, direktoru firme „Jela“iz Jagodine i Dejanu Čoloviću, direktoru firme „Banja Komerc, Bekament“ doo Banja iz Aranđelovca, dok su nagrade za poseban doprinos razvoju privrede regiona dodeljene fabrikama „Meggle Srbija" doo i „Zastava Oružje ad“ i Direktnoj Banci ad iz Kragujevca.

PREDUZETNIČKI HAB U KRAGUJEVCU - PODRŠKA MLADIM PREDUZETNICIMA


Privredna komora Srbije (PKS) otvorila je danas u Kragujevcu Preduzetnički hab sa ciljem podsticanja razvoja preduzetništva u ovom regionu, promovisanja preduzetničkog duha i jačanja svesti kod mladih ljudi o mogućnostima i šansama koje nudi ovaj vid poslovanja. Na području Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga posluje više od 16.500 preduzetničkih radnji.
„Otvaranjem preduzetničkog haba u Kragujevcu, drugog u okviru PKS, stvaraju se uslovi za podsticaj daljeg razvoja ženskog, omladinskog i socijalnog preduzetništva na području Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Hab će biti podrška i investitorima koji planiraju da posluju u ovom regionu“, istakla je Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva PKS na svečanosti u Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
PKS je podigla preduzetništvo na viši nivo formiranjem Parlamenta preduzetnika PKS koji je najviši organ odlučivanja preduzetnika u Srbiji. Kroz rad ovog Parlamenta preduzetnici mogu da iniciraju izmenu zakonske regulative, unapređenje ambijenta poslovanja, ali i da rešavaju i ostala pitanja od značaja za njihovo poslovanje, dodala je Simanić.
Vlada Srbije je takođe u fokus svoje politike postavila unapređenje preduzetništva i razvoj preduzetničkog duha u Srbiji. Usvajanjem Strategije za razvoj MSPP 2015-2020 i proglašenjem Godine i Decenije preduzetništva stvoreni su uslovi za podizanje nivoa preduzetništva i povećanja broja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Ovaj program podrazumeva čitav niz finasijske i nefinasijske podrške peduzetnicima, podsetila je direktorka Sektora preduzetništva PKS.
„Preduzetnički hab PKS u Kragujevcu je koncipiran tako, da će biti značajna podršku, ne samo potencijalnim i aktuelnim preduzetnicima, već i velikim poslovnim sistemima u regionu. Od posebnog je značaja formiranje pula inovativnih kompanija koji će omogućiti preduzetnicima, korisnicima haba, da lakše definišu delatnost i program u skladu sa potrebama privrede i uđu u lanac dobavljača velikih sistema“, objasnio je Predrag Lučić, direktor RPK Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga Kragujevac.
Osnivanjem preduzetničkog haba u Kragujevcu, PKS implementira novi poslovni model povećanja konkurentnosti privrede i podsticanja regionalnog razvoja.
Vladan Milić, direktor kompanije Mind LSS, u otvaranju preduzetničkog haba vidi velike mogućnosti za saradnju sa mladim peduzetnicima koji svojim kreativnim idejama i inovtivnim proizvodima mogu da doprinesu razvoju kompanije. Mind grupa bila je deo kompanije Milanović inženjering koja je u Srbiji poslovala od 2001. godine, a od februara 2018. postala je deo Simens grupacije.
„Ideja Mind grupe je da na lokaciji Cerovac napravi modernu industrjsku zonu sa svim pratećim sadržajima koja će svojim proizvodima da ponovo oživi inudstriju Centralne Srbije. Prema planovima i projektima predviđeno je da u narednih nekoliko godina zaposlimo više hiljada mladih u najmodernijem poslovnom prostoru. Upravo ovde vidimo veliki potencijal za saradnju sa preduzetničkim habom i privrednom komorom“, naglasio je Milić.
Biljana Planić, predsednica Udruženja poslovnih žena „Vizija“, u osnivanju preduzetničkog haba vidi mogućnost da preduzetnice uvek dobiju pravovremenu informaciju, da se edukuju i unaprede poslovanje.
Da je Kragujevac pravo mesto za Preduzetnički hub potvrđuju i podaci da na području Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga posluje više od 16.500 preduzetničkih radnji i živi veliki broj mladih obrazovanih ljudi - potencijalnih preduzetnika, a region ostvaruje značajan priliv stranih direktnih investicija i spoljnotrgovinski suficit.

ŽIVA DISKUSIJA NA ODRŽANIM JAVNIM RASPRAVAMA U KRAGUJEVCU

Privredna komora Srbije je u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije organizovala besplatnu obuku za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Cilj radionice je bio da se unaprede operativna znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, polaznici upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama institucija kao kontrolnih i preventivnih faktora. Na početku obuke, prisutnima se obratio Predrag Lučić, direktor PKS- RPK Kragujevac. Na obuci su bili prisutni predstavnici agencija za promet nepokretnosti iz Kragujevca, Svilajnca, Ćuprije, Kraljeva, Paraćina, Jagodine i Vrnjačke banje.

ODRŽANA BESPLATNA EDUKATIVNA RADIONICA NA TEMU „TENDENCIJE U UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOJ PRIVREDI“


Danas je u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac održana besplatna edukativna radionica na temu „Tendencije u ugostiteljsko-turističkoj privredi“, u organizaciji kompanije METRO Cash & Carry Srbija i uz podršku Privredne komore Srbije. Prisutne privrednike su pozdravili direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predrag Lučić i rukovodilac METRO HoReCa centra, Milica Aleksić.
Na radionici u Kragujevcu stručnjaci iz HoReCa oblasti podelili su sa prisutnim privrednicima konkretne savete kako da unaprede svoje poslovanje i istaknu se u odnosu na konkurenciju. Prikazana su rešenja koja imaju za cilj povećanje profitabilnosti i poboljšanja kvaliteta hrane i usluga, dok je posebna pažnja bila posvećena prikazivanju inovativnih tehnika rada u ugostiteljskoj kuhinji.

ODRŽANA OBUKA ZA POSREDNIKE U PROMETU NEPOKRETNOSTI NA TEMU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Privredna komora Srbije je u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije organizovala besplatnu obuku za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Cilj radionice je bio da se unaprede operativna znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, polaznici upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama institucija kao kontrolnih i preventivnih faktora. Na početku obuke, prisutnima se obratio Predrag Lučić, direktor PKS- RPK Kragujevac. Na obuci su bili prisutni predstavnici agencija za promet nepokretnosti iz Kragujevca, Svilajnca, Ćuprije, Kraljeva, Paraćina, Jagodine i Vrnjačke banje.

ODRŽAN SKUP NA TEMU AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je u petak, 19. oktobra 2018. godine, organizovala informativno- konsultativni seminar na temu aktuelnosti iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju, kome su prisustvovali predstavnici transportnih i logističkih preduzeća iz Kragujevca, Batočine, Despotovca, Topole i Svilajnca.
Ovaj seminar je bio namenjen vlasnicima, rukovodiocima i zaposlenima u svim privrednim subjektima koji vrše prevoz, javni ili za sopstvene potrebe, kao i korisnicima TIR sistema, kako bi se upoznali sa aktuelnim izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji donosi određene novine. Osim ovog, na seminaru je bilo reči i o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i o aktuelnom Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.
Informativno-konsultativni seminar su organizovali Udruženje za saobraćaj Privredne komore Srbije, Centar za stručno osposobljavanje u transportu i Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

ODRŽAN 4. FORUM IZVOZNIKA

PKS- Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga je u četvrtak, 18. oktobra 2018. godine organizovala 4. po redu Forum izvoznika. Kao oblik okupljanja izvoznika regiona na kojima se razmatraju razne teme u vezi spoljnotrgovinskog poslovanja, ovaj Forum izvoznika je bio posvećen temi “Prednosti arbitraže i kako je ugovoriti”, imajući u vidu, da se u trgovini sa inostranim partnerima nailazi na probleme pravilnog ugovaranja spoljnotrgovinskih poslova i rešavanja međusobnih sporova.
Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije je jedina institucija koja sprovodi arbitražno rešavanje sporova pri PKS. Kao jedinstvena institucija, Stalna arbitraža ima nadležnost i u međunarodnim i u domaćim sporovima, što značajno olakšava ugovaranje arbitraže i olakšava poslovanje privrednika.
Privrednici Šumadije i Pomoravlja su izrazili mišljenje da je reč o izutetno značajnoj temi, pri čemu su dobili vrlo korisne savete za pravilno zaključivanje ugovora, posebno u međunarodnom prometu i o postupku rešavanja eventualnih sporova preko Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije od predavača Ivane Jakovljević, sekretara Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Takođe, bila je to prilika da privrednici međusobno razmene iskustva u pregovaranju i sklapanju ugovora sa partnerima iz pojedinih zemalja.

U KRAGUJEVCU OTVOREN PRVI SAJAM PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA

U hali Šumadija sajma u Kragujevcu, 18. oktobra 2018. godine, svečano je otvoren Prvi sajam proizvodnih tehnologija. Sajam, koji organizuje kompanija „Solfins“ iz Beograda u saradnji sa kompanijom „Strojotehnika“, otvorio je direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predrag Lučić.
Posetioci sajma, će u dva sajamska dana, imati priliku da vide i testiraju savremena softverska rešenja za projektovanje, za upravljanje proizvodnim mašinama, dokumentacijom, procesima i celom proizvodnjom, tehnologije 3D štampe i 3D skeniranja, kao i CNC mašine i obradu delova uživo. Posetioci će u svakom trenutku moći da prisustvuju okruglim stolovima gde će konsultanti, konstruktori i aplikativni inženjeri predstavljati pojedinačna rešenja i vršiti demonstracije uživo.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O METROLOGIJIMinistarstvo privrede pripremilo je Nacrt zakona o metrologiji kojim se dalje vrši usaglašavanje u oblasti metrologije u Republici Srbiji sa praksom koja se u ovoj oblasti primenjuje u EU.
Tim povodom Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 5. septembra 2018. godine, organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o metrologiji u PKS – RPK Kragujevac.
Na raspravi su prisustvovali predstavnici Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstva privrede: Aleksandar Starčević, v.d. pomoćnika ministra privrede, Miodrag Dugandžija, šef odseka, Nikola Mirković, šef odseka i Željko Lalić, rukovodilac grupe i predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale Slavica Simić.
Zakonom o metrologiji uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, zatim stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržištu, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje stranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

POČETAK DUALNOG OBRAZOVANJA U SVILAJNCU


Srednja škola Svilajnac, u sprovođenju dualnog obrazovanja, potpisala je ugovore sa 4 privredna društva za obavljanje stručne prakse za 21 učenika. Ugovori su potpisani sa firmama:
Panasonic Lighting Devices Serbia, GS Evrometal, Voćar Svilajnac i A&D Wood
Srednja škola Svilajnac potpisala je ugovore u kojima će učenici koji uče za bravare zavarivače i industrijske mehaničare pohađati stručnu praksu u okviru redovne nastave. Posebne ugovore o učenju kroz rad tokom druge i treće godine školovanja je potpisao 21 učenik, a ova obrazovna ustanova je kabinete za pomenuta dva smera opremila uz pomoć nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Skupu su se obratili i Predrag Milanović predsednik opštine Svilajnac i Predrag Lučić direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

STOČARSKA ZADRUGA "K & S 2017" - CEROVAC POZIVA NOVE KOOPERANTEPrivredna komora Srbije- RPK Kragujevac bila je domaćin konferencije za novinare, na kojoj je predstavljen završetak prve faze programa novoosnovane Stočarske zadruge "K&S 2017" – Cerovac. Konkursom za 2017. godinu, ovoj zadruzi odobreni su podsticaji u iznosu od 50.000 evra iz Projekta "500 zadruga u 500 sela", koji realizuje Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, a u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.
Kako je istaknuto, program zadruge podržan od strane lokalne samouprave i PKS, predvideo je nabavku opreme i osnovnog stada za unapređenje ovčarske proizvodnje u Šumadiji. Kvalitetna priplodna grla rase Il de frans uvežena su iz Francuske, a grla pramenke, u tipu Sjenički soj, kupljena su u Srbiji.
Konferenciju je otvorio direktor Privredne komore Srbije - RPK Kragujevac Predrag Lučić. Program zadruge i njegovu realizaciju predstavio je jedan od zadrugara i ujedno direktor zadruge Goran Dunić. O značaju državnih podsticaja i razvoju zadrugarstva govorili su Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije, Darko Božić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Damir Taljai, Rukovodilac Grupe za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća kao predstavnik Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i Dušan Petković regionalni koordinator za poljoprivredu PKS.
Sa ove konferencije upućen je poziv poljoprivrednicima da se prijave zadruzi, ako žele da postanu zadrugari ili kooperanti, kako bi se uvećanjem stada kvalitetnih ovaca obezbedio kvalitet i kontinuitet u prizvodnji, a u narednom period formirala ozbiljnija ponuda ovčijeg mesa za izvoz.

PREDSTAVLJENI PODACI O SPOLJOTRGOVINSKOJ RAZMENI PRIVREDE OPŠTINE ĆUPRIJA

U ponedeljak, 13. avgusta 2018. godine u prostorijama Opštine Ćuprija, održana je konferencija za novinare u organizaciji Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac i Opštine Ćuprija.
Novinarima su predstavljeni podaci poslovanja privrede za prvih 6 meseci ove godine, koji pokazuju da je privreda opštine Ćuprije ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu u iznosu od 14,1 miliona evra i ona je za više od 50 procenata veća od spoljnotrgovinske razmene u istom periodu prošle godine, a izvoz u iznosu od 9,3 miliona evra, što je za 82 odsto više nego u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz iznosio oko 4,8 miliona evra.
U ovom periodu je ostvaren i značajan spoljnotrgovinski suficit, koji iznosi 4,45 miliona evra. Ovaj spoljnotrgovinski suficit je čak za pet puta veći od suficita prošle godine. Predsednik opštine Ćuprija, Ninoslav Erić, naglasio je da cilj Ćuprije oživljavanje privrede i investiranje u nove projekte, uz stabilan budžet.

NOVA UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500”

Na osnovu Zakona o trgovini Vlada Republike Srbije je na svojoj 86. sednici donela Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500”. Novom Uredbom, koja se primenjuje od 1. avgusta 2018. godine, proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Tekst Uredbe možete preuzeti putem linka:
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=327791