serbian english      facebook LinkedIn

OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANjE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Ispitni rok VII / 2018 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje
06. septembra 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita.
Prijave se podnose elektronskim putem putem linka https://usluge.pks.rs/portal/prijava-za-polaganje
Ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 24. avgust 2018. godine
Kandidati podnose sledeća dokumenta:

• fotokopiju očitane lične karte
• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
• dokaz o izvršenoj uplati naknade (ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom, jer će po izvršenoj prijavi, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (e-mejl) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati)

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.
Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV)

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0&- (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita, o čemu ćete biti obavešteni mejlom.
Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu PKS, na linku: http://www.pks.rs/ONama.aspx?id=1544&p=0& - tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela.
Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJIMinistarstvo privrede pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji kojim se dalje unapređuje oblast akreditacije i obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema akreditacije u Republici Srbiji.
Tim povodom Ministarstvo privrede, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 4. jula. 2018. organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji u PKS-RPK Kragujevac. Na raspravi, kojoj su prisustvovali predstavnici privrede, organizacija i institucija sa teritorije centralne Srbije, obratio se u uvodnom delu Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra, kao i predstavnici Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede.
U diskusiji koja je usledila, učinjen je niz sugestija i pojašnjenja.
Javna rasprava trajaće do 20. jula 2018.
Sve primedbe, sugestije i predlozi mogu se dostaviti na mejl: anita.stupar@privreda.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, sa naznakom: „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji” ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

ODRŽANA BESPLATNA OBUKA DOMARA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ KRAGUJEVCA

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je kroz GIZ-ov projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama“, u čijem fokusu su škole i vrtići, izvršila obuku domara 10 kragujevačkih osnovnih i srednjih škola.
Ova besplatna obuka održana je u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, u četvrtak 5. jula 2018. godine. Projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama“ se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i njegova osnovna ideja je da se na jednodnevnoj radionici obuče domari iz škola i vrtića za racionalno korišćenje energije, kao i da im se prezentuju razni modaliteti mogućih ušteda energije.

NAJAVA OBUKE ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika, Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac i ove godine organizuje seminare u oblasti osiguranja u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika. Seminari su namenjeni kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).

Kotizacija: 3700, 00 dinara (plus PDV)

Poziv za seminar: Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - 14.06.2018.

Poziv za seminar: Prevare u osiguranju - 18.06.2018.

RAZMATRANI EFEKTI PRIMENE NOVOG PRAVILNIKA O KVALITETU SIROVOG MLEKA

U Kragujevcu je 13.06.2018. godine održana Druga proširena sednica Sekcije proizvođača i prerađivača mleka Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Sektora za poljoprivrednu politiku i Direkcije za nacioanlne referentne laboratorije.
Na sednici je razmatrana aktuelna situacija na tržištu sirovog mleka. Vlasnici i direktori mlekara, predstavnici lokalne samouprave, udruženja stočara, osnovnih odgajivačkih organizacija i poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi, imali su priliku da ukažu na dosadašnja iskustva i sve aspekte koncepta buduće saradnje i nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mleka, koju će vršiti nezavisna nacionalna laboratorija. Istaknuto je da se na unapređenju kvaliteta sirovog mleka mora intenzivno raditi, da je to u interesu i farmera i mlekara i da će to biti proces koje će merama ruralnog razvoja podržati resorno Ministarstvo.
Za predsednika Sekcije izabran je Nenad Radovac, direktor mlekare Kuč kompani - Kragujevac, a za zamenika predsednika Slobodan Golubović, direktor društva Mlekara Mihajlović – Paraćin.

POSETA SLOVAČKE PRIVREDNE DELEGACIJE

Dana 8. juna 2018. godine Privrednu komoru Srbije- RPK Kragujevac posetili su direktor RPK Trenčin, gospodin Jan Vaclav, ekonomski savetnik Ambasade Slovačke Republike u Beogradu, gospodin Jan Voderasky i vlasnik firme „Amo-Plus“ Topoljčani, gospodin Milan Oravec.
Delegaciju je primio i pozdravio direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, gospodin Predrag Lučić. Direktori regionalnih komora Trenčina i Kragujevca predstavili su privredne potencijale regija i gradova Trenčina i Kragujevca i razmotrili pravce dalje saradnje.
Ovim prilikom je zaključeno da se za konkretne poslovne inicijative koje su izložene na sastanku sačini program daljih zajedničkih aktivnosti.

SVEČANO OTVOREN 14. SAJAM KOMUNALNE OPREME “KOMDEL EXPO”


Međunarodni sajam komunalne opreme „Komdel expo“, koji se organizuje 14. put, svečano je otvoren na Šumadija sajmu u sredu, 6. juna 2018. godine, i trajaće do petka, 8. juna. Organizatori sajma su Privredna komora Srbije, „Šumadija sajam“, udruženje „ Komdel“ i JKP „Šumadija Kragujevac“, a sajam se organizuje pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca.
Na otvaranju sajma, koji je otvorio zamenik gradonačelnika Grada Kragujevca, Ivica Momčilović, obratili su se i sekretar Udruženja komunalnih delatnosti Privredne komore Srbije, Dalibor Joknić, direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić i direktor JKP „Šumadija Kragujevac“, Nemanja Dimitrijević.
Na sajmu se predstavlja oko 30 proizvođača, uvoznika i distributera komunalne opreme, a u okviru pratećeg programa sajma organizovana je zajednička sednica Upravnog odbora poslovnog udruženja Komdel i Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije.

ODRŽAN SEMINAR “BEZBEDNOST IT INFRASTRUKTURE”

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je u utorak, 5. juna 2018. godine organizovala seminar „Bezbednost IT infrastrukture“.
Seminaru su prisustvovali sistem administratori i zaposleni u službama za bezbednost informacionog sistema i IT službi firmi „Teknia“, „Prizma Kragujevac“, „Agromarket“, „Unior components“, „Zastava oružje“, „Metal sistemi plus“ iz Kragujevca i „Uniprom“ iz Čačka.
Predavač na ovom seminaru, doc dr. Igor Franc, docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan i načelnik odeljenja za digitalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu, prisutnima je dao uvid u osnovne koncepte bezbednosti IT infrastrukture, predočio koje su to vrste napada na IT infrastrukturu, kao i tehnike odbrane. Takođe, polaznici su naučili kako da preventivno deluju protiv napada na IT infrastrukturu svoje firme.

ODRŽAN TEMATSKI SASTANAK PARLAMENTA PRIVREDNIKA U PROŠIRENOM SASTAVU


U prostorijama PKS - RPK Kragujevac, u sredu 30. maja 2018. godine, održana je tematski sastanak Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u proširenom sastavu.
Aktuelne programe Fonda za razvoj Republike Srbije, predstavio je direktor Filijale Beograd, Milan Ljušić, dok su otvorene pozive Razvojne agencije Srbije predstavili Natalija Trzić, viši savetnik za podršku MMSPP i Ivan Cvetković, savetnik za analizu i istraživanje. Aktivnosti i usluge Privredne komore Srbije privrednicima je predstavio Bojan Stanić, direktor Sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda.
Privrednici Šumadije i Pomoravlja su ovom prilikom iskazali značajno interesovanje, kako za usluge Privredne komore Srbije tako i za mogućnosti finansiranja svojih poslovnih aktivnosti, kroz aktuelene programe Fonda za razvoj Republike Srbije i Razvojne agencije Srbije.

DANI OTVORENIH VRATA SA PORESKOM UPRAVOM REPUBLIKE SRBIJEPrivredna komora Srbije je u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije, na osnovu Sporazuma o saradnji koji je zaključen 2016. godine između ove dve institucije započela aktivnosti pod nazivom ''Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“.
Jedan u nizu skupova održan je u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, 28. maja 2018. godine, za privrednike Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
Na skupu su predstavnici Poreske uprave, Radmila Petković, Marina Vulovića i Srđan Milivojević, prezentovali aktuelne izmene poreskih propisa kao i aktuelnosti iz nadležnosti rada Poreske uprave od značaja za poreske obveznike. U cilju edukacije i promocije korišćenja poslovnih informacija i pružanja podrške za unapređenje i razvoj poslovanja privrednih subjekata, gospođa Svetlana Todorović, direktor filijale Kragujevac, informisala je prisutne o publikacijama, uslugama i elektronskom servisu Poreske uprave. U okviru diskusije privrednici su imali priliku da sa predstavnicima Poreske Uprave razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u redovnom poslovanju i dobiju odgovore na postavljena pitanja iz delokruga rada Poreske uprave.
Predstavnici Privredne komore Srbije su informisali prisutne o uspešno realizovanim inicijativama koje je PKS do sada uputila Ministarstvu finansija na zahtev poslovne zajednice. Takođe, učesnici skupa su informisani da svoje predloge i sugestije za izmenu poreskih propisa mogu dostaviti Privrednoj komori Srbije, kao i da iznesu predloge i sugestije koje će doprineti unapređenju poslovnog ambijenta.
U cilju edukacije poreskih obveznika, kao i razjašnjenja poreskih situacija sa kojima se poslovna zajednica svakonevno susreće, saradnja Privredne komore Srbije i Poreske uprave će se nastaviti i u narednom periodu.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT “IPO GO!”U petak, 25. maja, u prostorijama Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, u Kragujevcu privrednicima je predstavljen projekat „IPO Go! – Izađi na berzu“, koji ima za cilj da pomogne razvoj srpske privrede kroz podizanje svesti o mogućnosti da kompanije iz Srbije potreban kapital obezbede izlaskom na Beogradsku berzu, kao i pružanjem neophodne stručne pomoći kompanijama u ovom procesu.
U okviru održanih prezentacija privrednicima su predstavnici Beogradske berze i PwC-a istakli značaj strateškog opredeljenja proaktivnih kompanija da dalji razvoj finansiraju putem berze, potencijalne koristi izlaska na berzu koje se ostvaruju kako za pojedinačne kompanije, tako i za privredu i makroekonomske pokazatelje u celosti, kao i detaljnu proceduru koju je neophodno da kompanije sprovedu u procesu listiranja na berzi i iskustva iz razvijenih evropskih i zemalja u okruženju. Posebno je istaknut značaj saradnje koju kompanija u procesu izlaska na berzu ostvaruje sa saradnicima i savetnicima iz oblasti finansija, marketinga, revizije, ali i unapređenja koja se u kompanijama mogu postići u oblasti izveštavanja, korporativnog upravljanja i celokupnom poslovnom procesu.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA PRAVLNIKA O BEZBEDNOSTI DEČJIH IGRALIŠTA

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, organizovalo je Javnu raspravu Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta.
Javnoj raspravi prisustvovao je pomoćnik ministra privrede Aleksandar Starčević a Pravilnik o o bezbednosti dečjih igrališta predstavio je Zoran Bakić, predsednik radne grupe za izradu ovog pravilnika. On je ovom prilikom istakao da su pravilnikom identifikovani svi učesnici u procesu, kao i da se tačno zna ko je za šta odgovoran, od procesa projektovanja, proizvodnje i stavljanja na tržište, kao i upotrebe dečijih igrališta.
Predlogom pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta jasno su definisani zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na potrebne površine i opremu za javna dečja igrališta, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za postavljanje i kontrolu dečjih igrališta na otvorenom prostoru tokom upotrebe.
Pravilnikom se propisuju: bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na potrebne površine i opremu za javna dečja igrališta, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za postavljanje i kontrolu u upotrebi dečjih igrališta; sadržina deklaracije o usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; postupci za ocenjivanje usaglašenosti; zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; poverljivost podataka i zaštitna klauzula.

KONSTITUISANI ODBORI SEKTORA U RPK KRAGUJEVAC


15. i 16. maja 2018. godine u Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održane su konstitutivne sednice Odbora Sektora industrije, Odbora Sektora usluga i Odbora Sektora poljoprivrede. Za predsednika Odbora Sektora industrije izabran je Milovan Vidojević, iz privrednog društva „Tester AL“ iz Jagodine, a za zamenika Zoran Novaković, iz privrednog društva „TPV Šumadija“ iz Kragujevca. Za predsednika Odbora Sektora poljoprivrede izabran je Saša Kostić, iz privrednog društva „Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj“ iz Kragujevca, a za zamenika Dragana Čolović, iz privrednog društva „Voćar“ iz Svilajnca, dok je za predsednika Odbora Sektora usluga izabran Nemanja Dimitrijević, direktor JKP „Čistoća“ iz Kragujevca, a za zamenika Olivera Đorđević, vlasnica turističke agencija „Prestige plus tours“ iz Kragujevca.
Na sednicama su usvojene odluke o načinu rada Odbora Sektora industrije, Odbora Sektora usluga i Odbora Sektora poljoprivrede. Razmatrane su najznačajnije aktivnosti realizovane u 2017. godini i planirane za 2018., kao i privredna kretanja na teritoriji Šumadije i Pomoravlja, sa posebnim osvrtom na ove sektore.

POSETA PREDSTAVNIKA AMBASADA NORDIJSKIH ZEMALJA

PKS - RPK Kragujevac su dana 8. maja 2018. godine posetili predstavnici ambasada Nordijskih zemalja i Nordijske poslovne alijanse na čelu sa ambasadorom Finske, NJ.E. gospodinom Perti Ikonenom.
Delegaciju je primio direktor PKS-RPK Kragujevac, gospodin Predrag Lučić sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali i načelnica Šumadijskog upravnog okruga, gospođa Biljana Stošić - Ilić i pomoćnik gradonačelnika Grada Kragujevca za unutrašnju i međunarodnu saradnju, gospodin Aleksandar Štajn.
Vođeni su razgovori oko intenziviranja saradnje sa nordijskim kompanijama, kao i sa onima koji već posluju u našoj zemlji, investiranju i jačanju konkurentnosti zasnovanoj na inovacijama.
Dogovoreno je održavanje skupa na temu „Kako poslovati sa nordijskim zemljama“, koji bi bio namenjen izvoznicima, uvoznicima, ali i kompanijama koje imaju nameru da izvoze u ovu grupu zemalja.

GRADSKA AGENCIJA ZA SAOBRAĆAJ KRAGUJEVAC PREDSTAVILA SVOJE USLUGE

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je u sredu, 25. aprila 2018. godine, u svojim prostorijama organizovala prezentaciju usluga Gradske agencije za saobraćaj Kragujevac.
Skup je pozdravio direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predrag Lučić, a direktor Gradske agencije za saobraćaj Kragujevac, Dušan Obradović, predstavio je popuste i benefite za korisnike javnog prevoza, koje je GAS predvidela svojom novom poslovnom politikom. Da bi unapredili kvalitet usluga uvedena je mogućnost usklađivanja linija i vremena polaska za radnim vremenom zaposlenih sugrađana, a sva preduzeća koja imaju više od stotinu zaposlenih, ove godine ostvaruju popust na prevoz od preko 20 odsto u svim zonama grada.

ODRŽAN SASTANAK SA PROIZVOĐAĆIMA RATLUKA I ŽELE BOMBONA SA PODRUČJA ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

Dana, 19.04.2018. godine, u Privrednoj komori Srbije – RPK Kragujevac, održan je sastanak sa proizvođaćima ratluka i žele bombona sa područja Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
Razgovarano je o mogućnosti formiranja Sekcije proizvođača ratluka i žele bombona, kako bi tako okupljeni i udruženi poboljšali svoje poslovanje.
Sastanku su prisustvovali: Aleksandar Ćuković „Ćuković“ Kragujevac, Daliborka Milošević „Choco M“ Kragujevac, Nebojša Tuović i Pavle Pavlović „Kruna“ Kragujevac.

POSETA AMBASADE IZRAELA PKS-RPK KRAGUJEVACU okviru manifestacije Dani Izraela u Kragujevcu, PKS-RPK Kragujevac je posetila privredna delegacija Izraela na čelu sa zamenicom ambasadora Izraela u Srbiji, Dženi Sedov, 13. aprila 2018. godine.
Delegaciju privrednika primio je direktor PKS-RPK Kragujevac, gospodin Predrag Lučić sa saradnicima.
Od strane Skupštine Grada Kragujevca bili su prisutni njen predsednik, Miroslav Petrašinović i pomoćnik gradonačelnika, Aleksandar Štajn.
Nakon plenarnog dela skupa, održani su bilateralni razgovori izraelskih i lokalnih firmi.

ODRŽANA OBUKA „PLASMAN PROIZVODA NA DOMAĆE I EVROPSKO TRŽIŠTE- CE ZNAK“

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Institutom za standardizaciju Srbije i Razvojnom agencijom Srbije, organizovala je jednodnevnu obuku za mala i srednja preduzeća: „Plasman proizvoda na domaće i evropsko tržište: uslovi i procedure dolaska do srpskog i CE znaka usaglašenosti za mašine, električne i elektronske uređaje“.
Ova obuka je bila namenjena, pre svega, proizvođačima za domaće tržište, izvoznicima, uvoznicima i distrubuterima mašina, električne i elektronske opreme, kao i drugih proizvoda koji podležu tehničkim propisima koji predviđaju postavljanje srpskog ili CE znaka usaglašenosti.
Obuci su prisustvovali predstavnici 34 firme sa teritorija Regionalnih privrednih komora Kragujevac, Kraljevo, Valjevo i Užice.

ODRŽAN EDUKATIVNI SKUP “DIGITALNA TRANSFORMACIJA U PREDUZEĆIMA, ELEKTRONSKA ARHIVA I AUTOMATIZACIJA PROCESA OBRADE ELEKTRONSKE DOKUMENTACIJE“

U utorak, 3.aprila 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, održan je besplatni edukativni skup “Digitalna transformacija u preduzećima, elektronska arhiva i automatizacija procesa obrade elektronske dokumentacije“.
Predstavnici kompanije „DM Dokumenten Management“ GmbH su prisutnim predstavnicima privrednih društava predstavili načine kako i kojim alatima mogu da formiraju svoju centralnu elektronsku arhivu dokumenata, kako da automatizuju poslovne procese i integrišu sva dokumenta i podatke na nivou informacionog sistema, sa ciljem smanjenja praznih hodova u poslovnim procesima i uz povećanje produktivnosti zaposlenih.