serbian english      facebook LinkedIn

Privredna komora Srbije je osnovala Sertifikaciono telo (PKS CA), akreditovano od strane Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička lica i ovlašćena fizička lica. Elektronski sertifikati se mogu koristiti za većinu transakcija u elektronskom poslovanju i elektronskoj trgovini koje se baziraju na upotrebi kvalifikovanih elektronskih sertifikata. Takve transakcije između ostalog obuhvataju:

–   E - porezi (korišćenje elektronskih servisa za poreske obveznike)
–   1.01.2014 - elektronsko podnošenje prijava za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa
–   elektronsko podnošenje prijava/odjava radnika za obavezno socijalno osiguranje
–   elektronsko podnošenje carinskih deklaracija
–   elektronsko podnošenje ponuda u postupku javnih nabavki
–   elektronsko podnošenje izveštaja za potrebe NBS
–   elektronsko potpisivanje dokumenata (ugovori, formulari i sl.)
–   šifrovanje i dešifrovanje elektronskih dokumenata

kao i mnoge druge servise koji će biti razvijani u narednom periodu.

Osnovne prednosti koje dobijate poslovanjem pomoću PKS CA kvalifikovanih elektronskih sertifikata su smanjenje troškova i pojednostavljenje poslovanja, smanjenje korupcije, povećanje efikasnosti u radu i konkurentnosti, povećanje transparentnosti, stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, povećanje efikasnosti plaćanja poreza i doprinosa, prijava i odjava radnika na zdravstveno osigranje, olakšano podnošenje zahteva za kredite i sl.

Detaljnije informacije možete dobiti telefonom na broj 034/335-049, putem elektronske pošte vesna.popovic.djurica@pks.rs

U cilju unapređenja i efikasnije realizacije Vaših zahteva, omogućili smo Vam

PROCEDURA IZDAVANJA SERTIFIKATA NA KORPORATIVNOJ KARTICI PKS

ONLINE PRIJAVA ZA KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT         Aktivna je opcija za nerezidente !!!.


Potrebna uputstva za podešavanja računara za rad sa sertifikatima, kao i za digitalno potpisivanje PDF dokumenata nalaze se ovde


NAJČEŠĆA PITANJA