serbian english      facebook LinkedIn

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA.

Detaljnije »

ODRŽANE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KRAGUJEVAC

Detaljnije »

ODRŽANA DRUGA RADIONICA U OKVIRU TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU

Detaljnije »

ODRŽAN OKRUGLI STO: JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Detaljnije »

DOKTORSKE ŠKOLE U SRBIJI

Detaljnije »

SKUP PREDSTAVNIKA POSLOVNE I NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE ZAJEDNICE

Detaljnije »

ODRŽANE POSLEDNJE RADIONICE U OKVIRU TAKMIČENJA ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU

Detaljnije »