serbian english      facebook LinkedIn

PREDSTAVLJENA BUGARSKO-SRPSKA PRIVREDNA KOMORA

Detaljnije »

OTVOREN KONKURS ZA INVESTICIJU GODINE "AUREA 2014"

Detaljnije »

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI I NACRTU ZAKONA O ISPITIVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU RUČNOG VATRENOG ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE

Detaljnije »

PREDSTAVLJEN NACRT STRATEGIJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA 2014-2024

Detaljnije »

USVOJENA UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Detaljnije »

DONETA UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA T-500

Detaljnije »