serbian english      facebook LinkedIn

OSNOVNI ELEMENTI NOVE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2013. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 120/2012

Detaljnije »

UVOZ NOVE OPREME U 2013.

Detaljnije »

SASTAVLjANjE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

Detaljnije »

ODRŽAN PRVI DEO OBUKE IZ OBLASTI PRIMENE CATIA V5 SOFTVERA

Detaljnije »

VLADA RS USVOJILA UREDBU O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI („Službeni glasnik RS”, broj 8 od 25.01.2013. godine)

Detaljnije »