serbian english      facebook LinkedIn
 

EU PROJEKTI OD A DO Z – BESPLATNA OBUKA ZA KORIŠĆENJE FINANSIJSKE PODRŠKE EU FONDOVA

Privredna komora Srbije uz podršku RAS-a u okviru projekta Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU organizuje petodnevnu besplatnu obuku, zasnovanu na najnovijim znanjima i najboljoj praksi, koja će vam omogućiti da iskoristite finansijsku podršku EU fondova. Obuka je namenjena svim predstavnicima privrede koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU, a prvenstveno inovativnim privrednim društvima, organizacijama, udruženjima i klasterima koji ispunjavaju uslove da apliciraju za sredstva EU, kao i za preduzeća koja učestvuju na tenderima koje raspisuje Evropska Unija, a po PRAG pravilima i procedurama.
Po završetku obuke polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju obuke. Uslov za dobijanje istog je obavezno prisustvo tokom svih pet dana obuke.

Termini obuke su: KRAGUJEVAC - 27. februar do 3. mart 2017.
Prijave se mogu slati na e-mail: projektipks@pks.rs
Broj mesta je ograničen na 25 polaznika po terminu održavanja, s tim što Privredna komora Srbije ima pravo da izvrši odabir prijavljenih predstavnika privrede na osnovu delatnosti i kapaciteta firme da apliciraju za sredstva Evropske unije.
Kontakt za obuku u Kragujevcu:
Ivan Vićovac, Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac
e-mail: ivicovac@rpk.kg.co.rs
tel: 034/338 077

Detaljnije
Program obuke

VELIKO INTERESOVANJE PRIVREDNIKA ZA SEMINAR O PDV-u

Danas je u prostorijama Privredne komore Srbije- Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održan seminar „Izmene i dopune Zakona o PDV-u, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit“ koji je izazvao veliko interesovanje privrednika regiona. Seminar je organizovan u saradnji sa revizorskom kućom „BDO d.o.o“ iz Beograda.
Prisutnim direktorima, rukovodiocima sektora finansija, računovođama i poreskim savetnicima predstavljene su Izmene Zakona o PDV, među kojima i najvažnija izmena pravila o mestu prometa usluga, zatim Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica i podzakonskih akata koje se odnose na sastavljanje poreskog bilansa za 2016. godinu, kao i Izmene o vođenju drugostepenog postupka u okviru Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

SARADNJA INSTITUCIJA U PRIPREMI PLANA UPISA U SREDNJE STRUČNE ŠKOLE

Privredna komora Srbije je, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština, za narednu školsku godinu primenila novu metodologiju upisa u srednje stručne škole. Saradnja privrednih komora, jedinica lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje ima za cilj prikupljanje podataka o potrebama privrede za kadrovima i prilagođavanje plana upisa tim potrebama.
Privredna komora Srbije- Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga je sprovela anketu među privrednicima u cilju prikupljanja informacija o potrebama privrede i to predstavila na sastancima koji su održani u opštinama Šumadijskog i Pomoravskog okruga.
Povezivanje institucija i saradnja u planiranju izrade plana upisa je korak u premošćivanju jaza koji postoji između sistema obrazovanja i potreba privrede.

POČELA PRIMENA IZMENA I DOPUNA CARINSKOG ZAKONA OD 5. FEBRUARA 2017. GODINE, OSIM ODREDBI KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI OD 1. JULA 2017.

Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016), stupio je na snagu 6. januara 2017. godine, a njegova primena počela je od 5. februara 2017. godine, osim odredaba kojima se uređuju nadležnost po žalbama na akte Uprave carina, a koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine.
Najznačajnije izmene se odnose na usaglašavanje Carinskog zakona sa drugim nacionalnim propisima, kao i sa Carinskim zakonom EU.

Detaljnije

JEDINSTVEN KOMORSKI SISTEM - OSLONAC RAZVOJA PRIVREDE ŠUMADIJE I POMORAVLJA

Na skupu privrednika koji je održan 03.02.2017. u Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga na kome je prisustvovalo oko 50 privrednika predstavljene su prednosti novog jedinstvenog komorskog sistema Srbije.
Predrag Lučić, v.d. direktor Regionalne privredne komore je na početku skupa upoznao privrednike sa rezultatima koje je privreda Šumadijske i Pomoravlja postigla u 2016. godini, posebno u delu spoljnotrgovinske razmene.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je privrednike Šumadije i Pomoravlja da se što aktivnije uključe u kreiranje regulatornog okvira, da blagovremeno ukažu na prepreke sa kojima se suočavaju i na taj način predlažu i iniciraju donošenje ekonomskih mera za koje smatraju da će im olakšati poslovanje .Takođe je naglasio da je Privredna komora Srbije formirala 13 stalnih radnih grupa sa resornim ministarstavima i Narodnom bankom Srbije, na kojima se analiziraju inicijative i rešavaju konkretni problemi privrednika

KONFERENCIJA DRUŠTVA EKONOMISTA KRAGUJEVCA - "KAKO PODSTAĆI PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI"

U Kragujevcu je 3. februara 2017. održana prva konferencija Društva ekonomista Kragujevca pod nazivom "Kako podstaći preduzetništvo u Srbiji".
Predsednik Društva ekonomista Kragujevca, profesor Petar Veselinović, istakao je da cilj organizacije ove konferencije jeste pružanje podrške malim i srednjim kompanijama, kako da eliminišu rizike i gde su njihove šanse na tržištu.
Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež istakao je da sve više ljudi koji razmišljaju o preduzetništvu i kreću u preduzetništvo prepoznaju Komoru kao mesto pouzdanih informacija i asocijaciju koja može da im pruži podršku u osnivanju i razvoju biznisa
Predrag Lučić, v.d. predsednika Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga predstavio je pokazatelje privrednih kretanja, kao i buduće pravce razvoja privrede Regiona.
Konfernciji su prisustvovali ambasador Nemačke Aksel Ditman i predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović.

SRBIJA - ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac poziva privrednike koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
Privredna komora Srbije podržava promociju primera uspešnog poslovanja, inovativnih kompanija i proizvoda i na taj način doprinosi unapređenju konkurentnosti, pokretanju biznisa i podsticanju razvoja, kaže Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. Cilj kampanje „Srbija zemlja uspešnih priča“, koja će biti realizovana tokom 2017. godine, jeste da promoviše primere uspešnog poslovanja, kojih u Srbiji ima mnogo. Što uspešnije to činimo, to će naše kompanije biti uspešnije na domaćem i međunarodnom tržištu, kaže predsednik Privredne komore Srbije. „Uspešna priča” o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs. Kontakt telefon Službe za informisanje PKS: 011 33 00 905

Detaljnije

Srbija - zemlja uspešnih priča

ODRŽAN SASTANAK PRIVREDNIKA SA FRANKFURTSKOM ŠKOLOM ZA FINANSIJE I MENADŽMENT

U Regionalnoj privrednoj komori Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga održan je sastanak privrednika sa Frankfurtskom školom za finansije i menadžment (Frankfurt School of Finance & Management). U fazi ispitivanja specifičnih potreba privrednika u Srbiji, sa posebnim osvrtom na probleme rodnih grupa, Evropska banka za obnovu i razvoj će prikupljene informacije iskoristiti za kreiranje i prilagođavanje programa koje planira da sprovede u Srbiji.
Sastanak je otvorio gospodin Predrag Lučić, v. d. direktora Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
Fokus grupu su sačinjavale preduzetnice i preduzetnici, predstavnici mikro i malih privrednih društava iz IT sektora, kao i sektora proizvodnje hrane, dečije garderobe, građevinarstva, ekologije i turizma.
Diskusija se vodila o specifičnim potrebama privrednika u Srbiji, finansijskim i nefinansijskim izazovima u poslovanju, ulozi banaka i programima koji se preko njih plasiraju, potrebama za novim bankarskim proizvodima i uslugama itd.

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE BLIŽA PRIVREDNICIMA I LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

U Kragujevcu, u sali Šumadijskog upravnog okruga, danas su predstavnicima lokalnih samouprava predstavljeni osnovni poslovi i ovlašćenja jedinstvenog komorskog sistema Srbije, koji je počeo da funkcioniše početkom ove godine. Skupu su prisustvovali i Nermina Ljubović, zamenica generalnog sekretara Privredne komore Srbije, Mihailo Vesović, zamenik generalnog menadžera Privredne komore Srbije, Predrag Lučić, v.d. direktora Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog okruga i Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca.
Kako je istaknuto, jedinstveni komorski sistem unaprediće postojeće i razviti čitav set novih usluga i servisa za privrednike. Usluge komore biće još efikasnije, raznovrsnije i bliže privrednicima. Novine novog komorskog sistema su i to da je članstvo za sve privrednike obavezno, a poseban kvalitet je to što će regionalna komora sada obavljati poslove javnih ovlašćenja i izdavanja javnih isprava.
Privredna komora Srbije će se posebno baviti podsticajima razvoja lokalnih samouprava kroz javno-privatna partnerstva, promociju investicionih mogućnosti i podršku u privlačenju stranih direktnih investicija.

Poštovani privrednici,

Na osnovu Zakona o privrednim komorama, od 2017. godine počinje funkcionisanje jedinstvenog komorskog sistema Srbije. Regionalna privredna komora Kragujevac od 01.01.2017. posluje kao organizacioni deo Privredne komore Srbije pod nazivom Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.
Jedinstveni komorski sistem omogućava unapređenje postojećih, razvoj novih servisa i veću podršku privredi u rešavanju svakodnevnih problema i jačanju sposobnosti da više proizvodi i izvozi. Usluge komore će biti još efikasnije, raznovrsnije i bliže privrednicima.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je za vršioca dužnosti direktora Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga imenovao Predraga Lučića, dosadašnjeg predsednika Regionalne privredne komore Kragujevac.


ODLUKA O ČLANARINI

PKS: OD 1. JANUARA STARTUJE JEDINSTVENI KOMORSKI SISTEM

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, izjavio je da novi zakon o komorama, obavezno članstvo i jedinstveni komorski sistem koji počinje da funkciniše 1. januara 2017, privredi donose još veći uticaj na kreiranje regulatornog okvira i privrednog ambijenta, u čemu će značajnu ulogu imati regionalni parlamenti privrednika.

Detaljnije

DONET PRAVILNIK O PODRUMARSKOJ EVIDENCIJI

Na osnovu Zakona o jakim alkoholnim pićima donet je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja podrumarske evidencije.
Podrumarska evidencija koju proizvođač vodi u proizvodnji jakog alkoholnog pića sadrži podatke o nabavljenim, upotrebljenim i prerađenim sirovinama za proizvodnju jakog alkoholnog pića, kao i o proizvodnji, prodaji i zalihama.
Objavljen je Službenom glasniku Republike Srbije broj 102/2016 od 20.12.2016. godine.

Pravilnik

PREDSEDNIK KOMORE PRIMIO SLOVAČKOG INVESTITORA

Vlasnika mlekare “Koliba” iz Slovačke, koja namerava da izgradi fabriku za preradu ovčijeg i kozjeg mleka u Rekovcu, primio je Predrag Lučić, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac.Razgovorima su prisustvovali predsednik Saveta za posticaj i razvoj privrede Grada Jagodine Nikola Radosavljević i predsednik opštne Rekovac Aleksandar Đorđević.
Slovački investitor, gospodin Peter Zan, iskazao je nameru da investira u preradne kapacitete koji bi u u početku uposlili oko 35 radnika. Rekovac je odabran kao izuzetno povoljna lokacija upravo zbog toga što na ovom području ima približno 13.500 ovaca. U početku bi se prerađivalo oko 1000 litara mleka, a proizvodili bi se izuzetno vredni i kvalitetni sirevi i mlečno kiseli proizvodi.

OTVOREN "AUTO EXPO 2016"

Na "Šumadija sajmu" se i ove godine u periodu od 02. do 04. decembra održava jedanaesti po redu Sajam automobila "Auto expo 2016".
Na svečanom otvaranju Sajma, posetiocima i izlagačima su se obratili direktor sajma, Zoran Nedeljković, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac, Predrag Lučić i predsednik Skupštine Grada Kragujevca, Miroslav Petrašinović.
Pored auto kuća koje predstavljaju najzastupljenije brendove auto–industrije, na Sajmu izlažu i osiguravajuće i lizing kompanije.