serbian english      facebook LinkedIn

ODŽAN SEMINAR “PREGOVARAČKE TAKTIKE”Dana, 14. Marta 2018. godine u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Šumadisjog i Pomoravskog upravnog okruga, odžan je seminar “Pregovaračke taktike” u saradnji sa Agencijom za poslovnu edukaciju i ostalo obrazovanje Balance Kragujevac. Seminaru su prisustvovali predstavnici privrednih društava sa regiona Šumadije i Pomoravlja.
Na seminaru su obrađene sledeće teme:
   ·   Tipovi pregovarača
   ·   Rečenice koje koriste profesionalni pregovarači
   ·   Pozicija „malog marsovca“ u pregovaranju
   ·   Sa kojom strategijom ući u pregovore
   ·   Kako odgovoriti na manipulaciju sa druge strane

POZIV ZA ZADRUGE I POLJOPRIVREDNA UDRUŽENJA - UČESTVUJTE U PROJEKTU „JAČANJE KAPACITETA ZADRUGA I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI“

Privredna komora Srbije ukjučena je u realizaciju projekta i održavanje treninga „Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji“. U tom smislu potrebno je da nam se prijave predstavnici zemljoradničkih zadruga i udruženja poljoprivrednih proizvođača sa područja Šumadije i Pomoravlja.
Sprovođenje trening programa planirano je u periodu april-jun 2018. godine.
Sredstva za konsultante, ketering, osveženje i trening materijale obezbeđena su projektom.

Prijave možete dostaviti do 30. marta 2018. godine, putem elektronske pošte: dusan.petkovic@pks.rs

NAJAVA OBUKA ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika, Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac i ove godine organizuje seminare u oblasti osiguranja u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika. Seminari su namenjeni kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Seminar na temu „Novine u neživotnim osiguranjima u savremenom dobu“, kandidati će imati priliku da pohađaju 23.03.2018. godine, a seminar „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje“ 12.04.2018. godine. Oba seminara će se održati u terminu od 9.30 do 14 sati, u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, u ulici Dr Zorana Đinđića 10, u sali na 5. spratu.

Kotizacija: 3700, 00 dinara (plus PDV)
Prijava za obuku se vrši putem linka

Poziv za seminar: Dobrovoljno zdravstveno osiguranje-osnovne karakteristike
Poziv za seminar: Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu

ODRŽAN SEMINAR ZA ZASTUPNIKE I POSREDNIKE U POSLOVIMA OSIGURANJA


Seminar „Naknada nematerijalne štete“ namenjen kontinuiranom usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika u osiguranju, u organizaciji Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, održan je 28. februara 2018. godine u Kragujevcu. Seminaru je prisustvovalo oko 60 polaznika iz Šumadije i Pomoravlja, koji su ovim putem stekli sertifikat, neophodan za produženje licence za rad u poslovima osiguranja.
Naredne obuke u Kragujevcu se održavaju 23. marta i 12. aprila, i prijava je moguća putem linka

POČINJE PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA ZA IZMIRENjE NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Privredna komora Srbije Vas podseća da 1. marta 2018. godine počinje registracija faktura u centralnom registru faktura po odredbama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

Peti ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 15. marta 2018. godine, kada će biti održan pismeni deo ispita, a rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 05. mart 2018. godine. Prijave za ispit se podnose elektronskim putem na https://usluge.pks.rs/#!/app/notuserbpmreq
Prijavu je moguće izvršiti i poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.
Kandidati podnose sledeća dokumenta:
• fotokopiju očitane lične karte
• dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome)
• dokaz o izvršenoj uplati naknade - ovaj dokaz/uplatnica se dostavlja naknadno mejlom jer će po izvršenoj prijavi kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje; predračun PKS dostavlja na elektronsku adresu (mejl) koja se navede u prijavi i izvršenoj uplati.
Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim PDV)
Detaljnije informacije:
Služba za edukaciju PKS
Jadranka Zrnić Dželetović
T: 011 33 00 946
E: jadranka.zrnic.dzeletovic@pks.rs

Obaveštenje
Upustvo za popunjavanje ispitne prijave

ODRŽAN SEMINAR „PLANIRANJE- KLJUČNO MESTO ZA UNAPREĐENJE U MSP“


U sredu, 21. februara 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, održan je seminar „Planiranje- ključno mesto za unapređenje u MSP“.
O tome šta je kontroling u sektoru malih i srednjih preduzeća, šta je predmet rada i koji su alati kontrolinga u MSP, prisutnim rukovodiocima finansijskih sektora i službi kontrolinga u firmama sa regiona Šumadije i Pomoravlja, govorila je senior consultant firme „Casa Forte” i konsultant EBRD-a, Biljana Lazarević.

OBELEŽENO 195 GODINA POSLOVNOG UDRUŽIVANJA U SRBIJIU utorak, 20. februara 2018. godine, Privredna komora Srbije- Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga je organizovala skup povodom 195 godina poslovnog udruživanja u Srbiji. Naredba Kneza Miloša o ustanovljenju esnafa u Kragujevcu iz 1823. godine, predstavlja početak organizovanja i uređenja rada poslovnih asocijacija i privrednog okruženja u Srbiji.
Ovom prilikom se okupio veliki broj privrednika i predstavnika lokalnih samouprava, institucija i organizacija sa teritorije Šumadije i Pomoravlja.

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA ISKAZIVANJE OBRAČUNA PDV

Obaveštavamo privrednike da je Poreska uprava na svojoj internet stranici objavila Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pogledu obračuna PDV – Obrascu POPDV u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 90/2017, koji počinje da se primenjuje 1. jula 2018. godine.
U prilogu dostavljamo predmetno uputstvo radi upoznavanja i blagovremene pripreme za primenu predmetnog Pravilnika.
Predmetno korisničko uputstvo se može preuzeti na linku

ZAVRŠENA PRVA OBUKA ZA RAD U RAČUNOVODSTVUU petak, 2. februara 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, završena je prva obuka za rad u računovodstvu.
U toku obuke, koja je trajala 69 časova, polaznici su imali priliku da savladaju sve aspekte posla, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja. Polaznici obuke su bili početnici u poslu, oni koji su želeli da ovladaju tehnikama računovodstva, ali i oni koji već rade u finansijskim sektorima uspešnih firmi i koji su želeli da nadograde postojeće znanje. Nakon položenog završnog testa, polaznicima koji su uspešno završili obuku, serifikate Privredne komore Srbije, uručio je Žikica Simonović, predavač i ovlašćeni računovođa i revizor.
Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac planira organizovanje druge obuke za rad u računovodstvu i, ovim putem, pozivamo sve zainteresovane za pohađanje obuke da se prijave. Prijavu je moguće izvršiti putem telefona 034/ 338 077 ili mejla marija.stojanovic@pks.rs

ITALIJANSKA FIRMA NOVAMONT ZAINTERESOVANA ZA PARTNERSTVO SA SRPSKIM KOMPANIJAMA I OPŠTINAMA

Predstavnici italijanske kompanije Novamont, proizvođača biorazgradive sirovine za plastiku, zainteresovani su za saradnju sa opštinama i kompanijama u Srbiji na podršci uvođenju novih tehnologija i unapređenja svesti o značaju tretiranja otpada kao sirovine.
Italijanska kompanija proizvodi granulat od skroba iz kukuruza i poliestera. Predstavnici Novamont izrazili su spremnost da Gornjem Milanovcu, predlože najbolji model i podršku izgradnji sistema za sakupljanje, odlaganje i kompostiranje organskog otpada koji čini između 40 i 60 odsto komunalnog otpada, kao i u korišćenju ovih sirovina. Proizvodnja biorazgradivih kesa je u ekspanziji, s obzirom na propise EU koja je zabranila ili smanjila upotrebu kesa od plastike.
Privredna komora Srbije podržaće model saradnje lokalnih samouprava i kompanija kroz projekat javno privatnog partnerstva u opštini Gornji Milanovac radi unapređenja kvaliteta života, ekološke svesti i poslovanja privrednih društava.
Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS, istakao je da će ovo biti pilot projekat, na inicijativu Komore, povezivanja lokalnih samouprava i privrednih društava sa stranim kompanijama, radi što efikasnijeg uvođenja cirkularne ekonomije u Srbiji, s obzirom na obaveze propisane u ovoj oblasti evropskom regulativom.
Predstavnici Novamont i PKS posetili su kompanije S group u Gornjem Milanovcu, proizvođača boja i sirovina za plastiku, i Polipak u Batočini, jednog od najvećih proizvođača plastičnih kesa u Srbiji.

PRIMENA MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine u nadležnosti je Uprave carine Srbije, koja je izdala objašnjenje o proceduri podnošenja zahteva nosioca prava intelektualne svojine radi njihove zaštite u postupku pred Upravom carine Srbije.

Detaljnije

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - PODRŠKA U REALIZACIJI IPARD II PROGRAMA

Povodom najave raspisivanja novih konkursa za IPARD program, PKS će organizovati seriju seminara za svoje članice, na kojima će predstaviti mere programa i specifičnosti vezane za postupak apliciranja. Namera nam je da se što veći broj privrednih subjekata - preduzetnika, vlasnika mikro, malih i srednjih preduzeća i zadruga, koji posluju u sektoru prerade mesa, mleka, voća i povrća, upozna sa uslovima finansiranja koje pruža IPARD program.
Posebno skrećemo pažnju na najavu konkursa i Meru 3 (M3), koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu, a odnosi se na podršku u delu prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda, odnosno mere koja je namenjena pravnim licima.
U zavisnosti od broja zaintersovanih privrednih subjekata, definisaćemo lokacije na kojima će biti organizovani seminari. Ukoliko želite da saznate više detalja o ovom programu, dovoljno je da nam putem elektronske pošte dostavite sledeće podatke: matični broj privrednog subjekta, naziv, mesto, ime i prezime učesnika, kontakt telefon i E-mail adresu.
Rok za prijavu je do 12. januara 2018. godine.
Više o IPARD programu možete saznati na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs.

Podaci za kontakt i prijavu:
Dušan Petković
Koordinator poljoprivrede
Т: +381 34 333 482
Е: dusan.petkovic@pks.rs

U POLITEHNIČKOJ ŠKOLI ODRŽAN SASTANAK SA PRIVREDNICIMAU Politehničkoj školi u Kragujevcu, 22. decembra 2017. godine, održan je okrugli sto na kome je bilo reči o pravcima planiranja obrazovanja kadrova za potrebe privrede i pripremi plana upisa za novu školsku godinu.

Imajući u vidu nedostatak adekvatne radne snage, skup na temu planiranja obrazovanja kadrova za potrebe privrede su organizovali Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga i Politehnička škola. Prisutnim predstavnicima privrednih društava, obratili su se direktor RPK Kragujevac, Predrag Lučić, direktor Politehničke škole, Siniša Kojić, direktorka Nacionalne službe zapošljavanja, Nevenka Bačanin i predstavnica Školske uprave Šumadijskog okruga, Dragana Ocokoljić.

NAJAVA RADIONICE- KAKO DA PREDVIDITE BLOKADU KOMPANIJE OD KOJE VAM ZAVISI POSLOVANJE

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac i firma „Bisnode“ iz Beograda organizuju besplatnu radionicu na kojoj će biti predstavljeni načini kako predvideti blokadu kompanije od koje zavisi poslovanje, kako pronaći nove partnere, kako analizirati konkurenciju i osigurati naplatu. Radionica će se održati 21.12.2017. od 11 do 13 časova u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, ulica Dr Zorana Đinđića 10, u sali na 5. spratu.

Prijave su moguće na mejlove: marija.stojanovic@pks.rs i irina.zdravkovic@bisnode.com

PRIVREDNICIMA PREDSTAVLJENA OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

U prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, 12. decembra ove godine, privrednicima je predstavljena Opšta Uredba o zaštiti podataka, GDPR.
Opšta Uredba o zaštiti podataka- EU General Data Protection Regulation- GDPR, usvojena je u aprilu 2016. godine od strane Evropskog Parlamenta, a formalno stupa na snagu u maju 2018. godine, i do tada kompanije moraju da primene prilagođene okvire kontrola podataka i upravljanja rizikom. Ova Uredba se neće primenjivati samo na kompanije sa sedištem u Evropskoj Uniji, već i za one čije je sedište izvan Evropske Unije, a koje izvoze i sarađuju sa kompanijama unutar EU.
O posledicama ove Uredbe na naše kompanije, govorili su Kruna Gavović, pravni savetnik i Predrag Tomić, broker i vlasnik firme “VIB” iz Beograda.

ODRŽANA OBUKA ZA POSREDNIKE U PRODAJI I PROMETU NEPOKRETNOSTI: „POSREDNICI U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI KAO OBVEZNICI“


Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije organizovala je 29. novembra 2017. godine obuku za posrednike u prometu nepokretnosti u Privrednoj komori Srbije – RPK Kragujevac.

Obuci su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca: Danijela Maletić- pomoćnik direktora; Branko Stanković- načelnik i Danijela Tanić Zafirović- rukovodilac grupe za nadzor; predstavnici Ministarstva trgovine - Sektora tržišne inspekcije: Snežana Obrenov Ivanović-viši savetnik, Mirjana Veljović- šef za kontrolu prometa i Slađana Petrović-koordinator za kontrolu prometa; Stevan Obradović- samostalni savetnik u Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije i Predrag Lučić- v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Kragujevac.

Cilj obuke je da se unaprede operativna znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama institucija kao kontrolnih i preventivnih faktora.

Obuku je prošlo 40 predstavnika privrednih društava.

NA SAJMU ETNO HRANE I PIĆA NASTUPILA PREDUZEĆA IZ PARAĆINA, RAČE I KRAGUJEVCA


Od 22. do 25. novembra u hali 3 Beogradskog sajma održan je 12. Sajam etno hrane i pića, kao manifestacija koja predstavlja najveću smotru prozvođača tradicionalnih proizvoda.
Cilj ovog sajma je da na jednom mestu prikaže robne marke i etno proizvode namenjene domaćem, regionalnom pa i inostranom tržištu.
Na zajedničkom štandu Privredne komore Srbije, svoje proizvode prikazala su četiri privredna društva iz Šumadije i Pomoravlja i to: Interkomerc iz Rače sa proizvodima novog brenda “Blago Šumadije”, Gold iz Paraćina sa programom kolača i torti, Sanum per fructus iz Kragujevca sa programom kvalitetnog meda i proizvoda na bazi meda i Marella iz Desimirovca sa programom prerađevina i kvalitetnih prirodnih sokova.

ODRŽANA GRUPACIJA ZA RURALNI TURIZAM UDRUŽENJA ZA TURIZAM PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

U okviru 9. Međunarodnog sajma turizma i seoskog turizma, u Kragujevcu, 24. novembra 2017. godine, održana je Grupacija za ruralni turizam Privredne komore Srbije. Prisutnim seoskim domaćinima i predstavnicima turističkih organizacija i Turističke organizacije Srbije, obratili su se Tijana Maljković, sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije i Predrag Lučić, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Kragujevac.
Na Grupaciji za ruralni turizam iznet je i usvojen predlog za pokretanje inicijative da se registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u sistemu poreza na imovinu ili PDV-a, omogući pravo naplate i izdavanja računa za pružene ugostiteljske usluge, kao što su računi koje izdaju na promet poljoprivrednih proizvoda.
Za predsednicu Grupacije za ruralni turizam PKS, izabrana je Biljana Katić iz seoskog domaćinstva „Dembelija“ Barajevo.

ODRŽAN MEĐUNARODNI SAJAM TURIZMA I SEOSKOG TURIZMA U KRAGUJEVCU

U periodu od 24-26. novembra 2017. godine, u Kragujevcu, održan je 9. Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma i 5. Prodajni sajam zimnice. Direktorka Gradske turističke organizacije Snežana Milisavljević je, pozdravljajući sve izlagače, podsetila da će uskoro biti potpisan Memorandum o razumevanju između Privredne komore Srbije-RPK Kragujevac i turističkih organizacija Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Sajam je zvanično otvorila pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Renata Pindžo.

POČELA OBUKA ZA RAD U RAČUNOVODSTVU

U sredu, 22. novembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije- RPK Kragujevac, počela je obuka za rad u računovodstvu.
Na obuci, koja traje 69 časova, polaznici će imati prilike da se upoznaju sa svim aspektima posla, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja. Obuka je namenjena početnicima u poslu, onima koji žele da ovladaju tehnikama računovodstva, ali i onima koji žele da nadograde postojeće znanje.
Obuku sprovodi Žikica Simonović, ovlašćeni računovođa i revizor.

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK SA VELETRGOVINAMA ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA OKO FORMIRANJA SEKCIJE VELETRGOVACA

U petak , 10. novembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije – RPK Kragujevac, održan je sastanak sa veletrgovinama Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Sastanku su prisustvovala privredna društva: San Marco Kragujevac, Božilović-Luxor Svilajnac, Aqua Promet Jagodina, Braća Popović Kragujevac, Sanel Kragujevac, Budućnost Kragujevac, Interkomerc Rača i Mototehna Kragujevac.
Na sastanku je doneta odluka da se formira Sekcije veletrgovaca Šumadisjkog i Pomoravskog upravnog okruga kako bi trgovine mogle da se povezuju, da zajednički pokreću inicijative ka nadležnim ministarstvima i lokalnim samoupravama, da utiču na promenu privrednih propisa i da zajednički rešavaju probleme sa kojima se susreću u poslovanju.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU NACRTA ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMADana 09.11.2017. održana je javna rasprava o predlogu nacrta Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Nakon pozdravne reči Predraga Lučića, v.d. direktora Privredne komore Srbije – RPK Kragujevac, predloge novih zakonskih rešenja predstavili su Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije i Živko Babović, načelnik Uprave za rizike u Sektoru za vanredne situacije.
Izneti su razlozi za donošenje novog zakonskog akta, odnosno pravni aspekt i problemi u primeni postojećeg Zakona.
U diskusiji su učestvovali predstavnici privrednih subjekata, kao i predstavnici lokalnih samouprava centralne Srbije.

ODRŽAN SEMINAR O HEDŽINGU

Danas je u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac održan informativni seminar o hedžingu. Hedžing, mehanizam za smanjenje rizika u poslovanju je način da se zaštiti poslovanje od negativnih kursnih razlika, obezbedi stabilno finansiranje preduzeća po predvidivim kamatnim stopama, obezbedi profitna stopu kontrolisanjem cena sirovina i predvidi uticaj promena cena valuta, kamata i robe na bilans kompanije.
Predstavnicima privrednih društava iz automobilske i IT industrije pojam hedžinga, predstavio je Dušan Jovičić, direktor za brokersko poslovanje i finansijsko savetovanje u Vojvodjanskoj banci.

ODRŽAN SASTANAK SA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA ŠUMADIJSKOG I POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

U sredu, 1. novembra 2017. godine, u Privrednoj komori Srbije – RPK Kragujevac, održan je sastanak sa turističkim organizacijama Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Sastanku su prisustvovali turistička organizacija Kragujevac, Aranđelovac, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Oplenac Topola, Rača, Kulturno-turistički centar „Dositej Obradović“ Batočina, Kulturno-turistički centar „Stefan Nemanja“ Lapovo i Centar za kulturu, turizam i sport Knić.
Na sastanku je razmatrana mogućnost brendiranja destinacije Šumadije i Pomoravlja i definisanja zajedničkih ciljeva i načina njihove realizacije u narednom periodu. Takođe, formirana je radna grupa sa zadatkom vođenja daljih aktivnosti ka realizaciji zajedničke saradnje, zajedničkog nastupa na sajmovima i definisanja zajedničkih proizvoda, što bi povećalo konkurentnost i vidljivost ovog regiona.