serbian english      facebook LinkedIn

ODRŽAN SKUP NA TEMU AKTUELNOSTI IZ OBLASTI PREVOZA TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je u petak, 19. oktobra 2018. godine, organizovala informativno- konsultativni seminar na temu aktuelnosti iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju, kome su prisustvovali predstavnici transportnih i logističkih preduzeća iz Kragujevca, Batočine, Despotovca, Topole i Svilajnca.
Ovaj seminar je bio namenjen vlasnicima, rukovodiocima i zaposlenima u svim privrednim subjektima koji vrše prevoz, javni ili za sopstvene potrebe, kao i korisnicima TIR sistema, kako bi se upoznali sa aktuelnim izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koji donosi određene novine. Osim ovog, na seminaru je bilo reči i o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i o aktuelnom Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.
Informativno-konsultativni seminar su organizovali Udruženje za saobraćaj Privredne komore Srbije, Centar za stručno osposobljavanje u transportu i Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

ODRŽAN 4. FORUM IZVOZNIKA

PKS- Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga je u četvrtak, 18. oktobra 2018. godine organizovala 4. po redu Forum izvoznika. Kao oblik okupljanja izvoznika regiona na kojima se razmatraju razne teme u vezi spoljnotrgovinskog poslovanja, ovaj Forum izvoznika je bio posvećen temi “Prednosti arbitraže i kako je ugovoriti”, imajući u vidu, da se u trgovini sa inostranim partnerima nailazi na probleme pravilnog ugovaranja spoljnotrgovinskih poslova i rešavanja međusobnih sporova.
Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije je jedina institucija koja sprovodi arbitražno rešavanje sporova pri PKS. Kao jedinstvena institucija, Stalna arbitraža ima nadležnost i u međunarodnim i u domaćim sporovima, što značajno olakšava ugovaranje arbitraže i olakšava poslovanje privrednika.
Privrednici Šumadije i Pomoravlja su izrazili mišljenje da je reč o izutetno značajnoj temi, pri čemu su dobili vrlo korisne savete za pravilno zaključivanje ugovora, posebno u međunarodnom prometu i o postupku rešavanja eventualnih sporova preko Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije od predavača Ivane Jakovljević, sekretara Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Takođe, bila je to prilika da privrednici međusobno razmene iskustva u pregovaranju i sklapanju ugovora sa partnerima iz pojedinih zemalja.

U KRAGUJEVCU OTVOREN PRVI SAJAM PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA

U hali Šumadija sajma u Kragujevcu, 18. oktobra 2018. godine, svečano je otvoren Prvi sajam proizvodnih tehnologija. Sajam, koji organizuje kompanija „Solfins“ iz Beograda u saradnji sa kompanijom „Strojotehnika“, otvorio je direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, Predrag Lučić.
Posetioci sajma, će u dva sajamska dana, imati priliku da vide i testiraju savremena softverska rešenja za projektovanje, za upravljanje proizvodnim mašinama, dokumentacijom, procesima i celom proizvodnjom, tehnologije 3D štampe i 3D skeniranja, kao i CNC mašine i obradu delova uživo. Posetioci će u svakom trenutku moći da prisustvuju okruglim stolovima gde će konsultanti, konstruktori i aplikativni inženjeri predstavljati pojedinačna rešenja i vršiti demonstracije uživo.

NAJAVA: OBUKA ZA POSREDNIKE U PROMETU NEPOKRETNOSTI NA TEMU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom za sprečavanje pranja novca i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektorom tržišne inspekcije organizuje obuku za posrednike u prometu nepokretnosti na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Cilj radionice je da se unaprede operativna znanja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, polaznici upoznaju sa smernicama za procenu rizika, kao i ulogama institucija kao kontrolnih i preventivnih faktora.
Jednodnevna obuka će se održati u ponedeljak 22. oktobra 2018. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, u Kragujevcu, dr Zorana Đinđića 10/V, sala na V spratu, sa početkom u 9,30 časova.
Zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da prijavu pošaljete na dragan.novakovic@pks.rs, telefon: 034/338-076.
Ispred privrednog subjekta može da bude samo jedan predstavnik na obuci (odgovorno lice u privrednom subjektu za izvršavanje svih poslova iz Zakona SPNFT u skladu sa donetom odlukom privrednog subjekta ili lice koje menja ovu osobu).
Obuka je besplatna za sve polaznike.

AGENDA

NAJAVA: JEDNODNEVNA OBUKA DOMARA “ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA”

Privredna komora Srbije je aktivno uključena u GIZ-ov projekat ‘’Energetska efikasnost u javnim zgradama“, u čijem fokusu su škole i vrtići, a koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Osnovna ideja projekta je da se na jednodnevnoj radionici obuče domari iz škola i vrtića za racionalno korišćenje energije, kao i da im se prezentuju razni modaliteti mogućih ušteda. Treneri su naši eksperti, koji su prošli trening trenera u Nemačkoj.
Obuka će se održati u četvrtak 25. oktobra 2018. godine, u prostorijama muzičke škole “Dušan Skovran” u Ćupriji, u trajanju od 9 do 16 časova.
Kontakt: Marija Stojanović, telefon 034/ 33 08 77, E-mail: marija.stojanovic@pks.rs

AGENDA

NAJAVA OBUKE ZA POSREDNIKE I ZASTUPNIKE U OSIGURANJU

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o usavršavanju ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih zastupnika, Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac nastavlja sa organizacijom seminara u oblasti osiguranja u okviru kontinuiranog usavršavanja zastupnika i posrednika. Seminari su namenjeni kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017).
Seminar na temu „Mogućnosti prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja“, zainteresovani će imati priliku da slušaju 14.11.2018. godine. Seminar će se održati u terminu od 11 sati do 15.30 sati, u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, u ulici Dr Zorana Đinđića 10, u sali na 5. spratu.
Kotizacija: 3700, 00 dinara (plus PDV)
Prijava za obuku se vrši putem linka http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija

POZIV PRIVREDNICIMA DA UČESTVUJU U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke sprovešće javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama, u periodu od 3. do 22. oktobra 2018. godine. Nadležne institucije pozivaju privrednike da učestvuju u raspravi i doprinesu kreiranju najboljih zakonskih rešenja.
U okviru Programa javne rasprave o Nacrtu zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije, organizuju okrugle stolove pod nazivom ''Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o javnim nabavkama'', u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, na kojima će biti prezentovana predložena rešenja i vođena rasprava o njima.
Nacrtom zakona usaglašava se pravni sistem Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti javnih nabavki i unapređuju određena zakonska rešenja, radi efikasnije primene.
Imajući u vidu značaj Zakona o javnim nabavkama za poslovanje privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj privrede, nadležne institucije uputile su poziv privrednicima da učestvuju u javnoj raspravi i sugestijama i predlozima doprinesu unapređenju pravnog okvira u ovoj oblasti i iznalaženju najboljih i najcelishodnijih zakonskih rešenja.
Primedbe, predloge i sugestije za unapređenje teksta Nacrta zakona dostavljaju se elektronskim putem na adresu: javnarasprava@ujn.gov.rs

Nacrt Zakona o javnim nabavkama
Obrazac za primedbe na Nacrt Zakona o JN

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O METROLOGIJIMinistarstvo privrede pripremilo je Nacrt zakona o metrologiji kojim se dalje vrši usaglašavanje u oblasti metrologije u Republici Srbiji sa praksom koja se u ovoj oblasti primenjuje u EU.
Tim povodom Ministarstvo privrede u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 5. septembra 2018. godine, organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o metrologiji u PKS – RPK Kragujevac.
Na raspravi su prisustvovali predstavnici Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, Ministarstva privrede: Aleksandar Starčević, v.d. pomoćnika ministra privrede, Miodrag Dugandžija, šef odseka, Nikola Mirković, šef odseka i Željko Lalić, rukovodilac grupe i predstavnik Direkcije za mere i dragocene metale Slavica Simić.
Zakonom o metrologiji uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, zatim stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržištu, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje stranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

POČETAK DUALNOG OBRAZOVANJA U SVILAJNCU


Srednja škola Svilajnac, u sprovođenju dualnog obrazovanja, potpisala je ugovore sa 4 privredna društva za obavljanje stručne prakse za 21 učenika. Ugovori su potpisani sa firmama:
Panasonic Lighting Devices Serbia, GS Evrometal, Voćar Svilajnac i A&D Wood
Srednja škola Svilajnac potpisala je ugovore u kojima će učenici koji uče za bravare zavarivače i industrijske mehaničare pohađati stručnu praksu u okviru redovne nastave. Posebne ugovore o učenju kroz rad tokom druge i treće godine školovanja je potpisao 21 učenik, a ova obrazovna ustanova je kabinete za pomenuta dva smera opremila uz pomoć nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Skupu su se obratili i Predrag Milanović predsednik opštine Svilajnac i Predrag Lučić direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

STOČARSKA ZADRUGA "K & S 2017" - CEROVAC POZIVA NOVE KOOPERANTEPrivredna komora Srbije- RPK Kragujevac bila je domaćin konferencije za novinare, na kojoj je predstavljen završetak prve faze programa novoosnovane Stočarske zadruge "K&S 2017" – Cerovac. Konkursom za 2017. godinu, ovoj zadruzi odobreni su podsticaji u iznosu od 50.000 evra iz Projekta "500 zadruga u 500 sela", koji realizuje Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća, a u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.
Kako je istaknuto, program zadruge podržan od strane lokalne samouprave i PKS, predvideo je nabavku opreme i osnovnog stada za unapređenje ovčarske proizvodnje u Šumadiji. Kvalitetna priplodna grla rase Il de frans uvežena su iz Francuske, a grla pramenke, u tipu Sjenički soj, kupljena su u Srbiji.
Konferenciju je otvorio direktor Privredne komore Srbije - RPK Kragujevac Predrag Lučić. Program zadruge i njegovu realizaciju predstavio je jedan od zadrugara i ujedno direktor zadruge Goran Dunić. O značaju državnih podsticaja i razvoju zadrugarstva govorili su Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije, Darko Božić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Damir Taljai, Rukovodilac Grupe za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća kao predstavnik Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i Dušan Petković regionalni koordinator za poljoprivredu PKS.
Sa ove konferencije upućen je poziv poljoprivrednicima da se prijave zadruzi, ako žele da postanu zadrugari ili kooperanti, kako bi se uvećanjem stada kvalitetnih ovaca obezbedio kvalitet i kontinuitet u prizvodnji, a u narednom period formirala ozbiljnija ponuda ovčijeg mesa za izvoz.

PREDSTAVLJENI PODACI O SPOLJOTRGOVINSKOJ RAZMENI PRIVREDE OPŠTINE ĆUPRIJA

U ponedeljak, 13. avgusta 2018. godine u prostorijama Opštine Ćuprija, održana je konferencija za novinare u organizaciji Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac i Opštine Ćuprija.
Novinarima su predstavljeni podaci poslovanja privrede za prvih 6 meseci ove godine, koji pokazuju da je privreda opštine Ćuprije ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu u iznosu od 14,1 miliona evra i ona je za više od 50 procenata veća od spoljnotrgovinske razmene u istom periodu prošle godine, a izvoz u iznosu od 9,3 miliona evra, što je za 82 odsto više nego u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz iznosio oko 4,8 miliona evra.
U ovom periodu je ostvaren i značajan spoljnotrgovinski suficit, koji iznosi 4,45 miliona evra. Ovaj spoljnotrgovinski suficit je čak za pet puta veći od suficita prošle godine. Predsednik opštine Ćuprija, Ninoslav Erić, naglasio je da cilj Ćuprije oživljavanje privrede i investiranje u nove projekte, uz stabilan budžet.

NOVA UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500”

Na osnovu Zakona o trgovini Vlada Republike Srbije je na svojoj 86. sednici donela Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500”. Novom Uredbom, koja se primenjuje od 1. avgusta 2018. godine, proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Tekst Uredbe možete preuzeti putem linka:
http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=327791

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKREDITACIJIMinistarstvo privrede pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji kojim se dalje unapređuje oblast akreditacije i obezbeđuje pravilno funkcionisanje sistema akreditacije u Republici Srbiji.
Tim povodom Ministarstvo privrede, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 4. jula. 2018. organizovalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji u PKS-RPK Kragujevac. Na raspravi, kojoj su prisustvovali predstavnici privrede, organizacija i institucija sa teritorije centralne Srbije, obratio se u uvodnom delu Aleksandar Starčević, pomoćnik ministra, kao i predstavnici Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede.
U diskusiji koja je usledila, učinjen je niz sugestija i pojašnjenja.
Javna rasprava trajaće do 20. jula 2018.
Sve primedbe, sugestije i predlozi mogu se dostaviti na mejl: anita.stupar@privreda.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, sa naznakom: „Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji” ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

ODRŽANA BESPLATNA OBUKA DOMARA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ KRAGUJEVCA

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je kroz GIZ-ov projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama“, u čijem fokusu su škole i vrtići, izvršila obuku domara 10 kragujevačkih osnovnih i srednjih škola.
Ova besplatna obuka održana je u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, u četvrtak 5. jula 2018. godine. Projekat “Energetska efikasnost u javnim zgradama“ se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i njegova osnovna ideja je da se na jednodnevnoj radionici obuče domari iz škola i vrtića za racionalno korišćenje energije, kao i da im se prezentuju razni modaliteti mogućih ušteda energije.

RAZMATRANI EFEKTI PRIMENE NOVOG PRAVILNIKA O KVALITETU SIROVOG MLEKA

U Kragujevcu je 13.06.2018. godine održana Druga proširena sednica Sekcije proizvođača i prerađivača mleka Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga. Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Sektora za poljoprivrednu politiku i Direkcije za nacioanlne referentne laboratorije.
Na sednici je razmatrana aktuelna situacija na tržištu sirovog mleka. Vlasnici i direktori mlekara, predstavnici lokalne samouprave, udruženja stočara, osnovnih odgajivačkih organizacija i poljoprivrednih savetodavnih stručnih službi, imali su priliku da ukažu na dosadašnja iskustva i sve aspekte koncepta buduće saradnje i nezavisne kontrole kvaliteta sirovog mleka, koju će vršiti nezavisna nacionalna laboratorija. Istaknuto je da se na unapređenju kvaliteta sirovog mleka mora intenzivno raditi, da je to u interesu i farmera i mlekara i da će to biti proces koje će merama ruralnog razvoja podržati resorno Ministarstvo.
Za predsednika Sekcije izabran je Nenad Radovac, direktor mlekare Kuč kompani - Kragujevac, a za zamenika predsednika Slobodan Golubović, direktor društva Mlekara Mihajlović – Paraćin.

POSETA SLOVAČKE PRIVREDNE DELEGACIJE

Dana 8. juna 2018. godine Privrednu komoru Srbije- RPK Kragujevac posetili su direktor RPK Trenčin, gospodin Jan Vaclav, ekonomski savetnik Ambasade Slovačke Republike u Beogradu, gospodin Jan Voderasky i vlasnik firme „Amo-Plus“ Topoljčani, gospodin Milan Oravec.
Delegaciju je primio i pozdravio direktor Privredne komore Srbije- RPK Kragujevac, gospodin Predrag Lučić. Direktori regionalnih komora Trenčina i Kragujevca predstavili su privredne potencijale regija i gradova Trenčina i Kragujevca i razmotrili pravce dalje saradnje.
Ovim prilikom je zaključeno da se za konkretne poslovne inicijative koje su izložene na sastanku sačini program daljih zajedničkih aktivnosti.

SVEČANO OTVOREN 14. SAJAM KOMUNALNE OPREME “KOMDEL EXPO”


Međunarodni sajam komunalne opreme „Komdel expo“, koji se organizuje 14. put, svečano je otvoren na Šumadija sajmu u sredu, 6. juna 2018. godine, i trajaće do petka, 8. juna. Organizatori sajma su Privredna komora Srbije, „Šumadija sajam“, udruženje „ Komdel“ i JKP „Šumadija Kragujevac“, a sajam se organizuje pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca.
Na otvaranju sajma, koji je otvorio zamenik gradonačelnika Grada Kragujevca, Ivica Momčilović, obratili su se i sekretar Udruženja komunalnih delatnosti Privredne komore Srbije, Dalibor Joknić, direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić i direktor JKP „Šumadija Kragujevac“, Nemanja Dimitrijević.
Na sajmu se predstavlja oko 30 proizvođača, uvoznika i distributera komunalne opreme, a u okviru pratećeg programa sajma organizovana je zajednička sednica Upravnog odbora poslovnog udruženja Komdel i Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije.

ODRŽAN SEMINAR “BEZBEDNOST IT INFRASTRUKTURE”

Privredna komora Srbije- RPK Kragujevac je u utorak, 5. juna 2018. godine organizovala seminar „Bezbednost IT infrastrukture“.
Seminaru su prisustvovali sistem administratori i zaposleni u službama za bezbednost informacionog sistema i IT službi firmi „Teknia“, „Prizma Kragujevac“, „Agromarket“, „Unior components“, „Zastava oružje“, „Metal sistemi plus“ iz Kragujevca i „Uniprom“ iz Čačka.
Predavač na ovom seminaru, doc dr. Igor Franc, docent na Fakultetu za informacione tehnologije Univerzitet Metropolitan i načelnik odeljenja za digitalnu forenziku i zaštitu podataka u Međunarodnom institutu za bezbednost u Beogradu, prisutnima je dao uvid u osnovne koncepte bezbednosti IT infrastrukture, predočio koje su to vrste napada na IT infrastrukturu, kao i tehnike odbrane. Takođe, polaznici su naučili kako da preventivno deluju protiv napada na IT infrastrukturu svoje firme.